Kaupunginvaltuutettu Sirpa Kauppinen vaatii aloitteessaan kaupungin johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien selvittämistä.

– Kuntalaisten on voitava luottaa päätöksentekijöiden ja virkamiesten riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikissa tilanteissa, korostaa Kauppinen.

Jo hakuvaiheessa on tärkeää saada selvitys hakijoiden mahdollisista taloudellisista sidonnaisuuksista. Yllätykselliset johtajien sidonnaisuudet vähentävät Kauppisen mielestä luottamusta koko järjestelmään.

– Nyt haetaan sekä uutta kaupunginjohtajaa ja että maankäytön apulaiskaupunginjohtajaa. Sidonnaisuuksien kertominen ennen nimityksiä vähentää paljon epäselvyyksiä.

Myös luottamushenkilöiden sidonnaisuudet julkaistaan kaupungin Internet-sivuilla. Valtuustoaloite asiasta hyväksyttiin jo puoli vuotta sitten, mutta toteutus on venynyt kaupungin sivu-uudistuksen vuoksi.

– Avoimuuden lisääminen Vantaalla on kestänyt liian kauan, huomauttaa Kauppinen.

ALOITE

Valtuustoaloite johtavien tilivelvollisten virkamiesten taloudellisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi

Luottamusmiesten taloudelliset sidonnaisuudet julkistetaan. Myös nykyisten johtavien tilivelvollisten virkamiesten sidonnaisuudet, jotka tuottavat taloudellista etua, tulisi selvittää tiedoksi päättäjille. Tästä eteenpäin myös ennen nimityksiä on tehtävä selvitys sidonnaisuuksista.

Kuntalaisten on voitava luottaa päätöksentekijöiden ja virkamiesten riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikissa tilanteissa.

Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen
040 540 4691
sirpa.kauppinen@vihreat.fi