Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan paikka on avoinna.

HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on kuntayhtymä, joka tuottaa vesi- ja jätehuolto sekä seututietopalveluita Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille.

HSY aloitti toimintansa 1.1.2010. Kuntayhtymässä yhdistyvät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesilaitokset sekä YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuolto sekä seutu- ja ympäristötieto. Henkilöstöä HSY:ssä on noin 800.

HSY:N TARKASTUSLAUTAKUNTA

HSY:n tarkastuskunta arvioi ovatko toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointi on tarkoituksenmukaisuusarviointia,joten esim. auditointikokemus on hyödyllinen. Myös vesi- tai jäteosaamisesta on hyötyä. Lautakunnassa on vain viisi jäsentä, ja se vaatii omaa ajankäyttöä kokousten ulkopuolella. Kysymys on myösvarapuheenjohtajan paikasta.

Tarkastuslautakuntien tehtävistä:
http://www.kuntaportaali.fi/k_perussivu.asp?path=1;29;347;93749;11852;11640

HSY:n arviointikertomus 2010:
http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2011200066-8-3.PDF

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin 14 kertaa vuodessa, useimmiten tiistaisin klo 13.00 Pasilassa.

Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen, p. 040 540 4691. (Saa kernaasti vaivata
puhelimitse, kädessäni on rasitusvamma joten en voi olla koneella.)
Voin pyydettäessä toimittaa myös koulutusmateriaalia ympäristöasioiden
arvioinnista tarkastuslautakunnissa.

Hakemukset:
Hakemukset toimitetaan sähköpostitse tuomas.rinne@vantaanvihreat.fi
30.9.2011 mennessä.