Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Leena Korhonen teki valtuustoaloitteen, jossa esitetään Vantaan kaupungin kaavoitusprosessin kehittämistä. Aloitteen tavoitteena on tehdä prosessista osallistavampaa niin, että luottamushenkilöt pääsevät osallistumaan jo heti kaavoituksen alku vaiheessa.

– Päättäjänä harmittaa, kun käsittelyyn tullessa kaavahankkeet ovat monesti jo niin pitkällä, ettei niihin juurikaan pääse vaikuttamaan. Päättäjien tulisi päästä käymään lähetekeskustelua kaavahankkeista jo heti prosessin alussa, toteaa Korhonen.

Korhosen mukaan uusi käytäntö nopeuttaisi kaavojen valmistumista. Nykykäytännössä, kun pitkälle työstettyjä kaavoja palautetaan uudelleen valmisteluun, muutokset pitkittävät merkittävästi kaavan valmistumista ja aiheuttavat lisäkustannuksia.

– Kaavoitusprosessista tulisi paljon sujuvampaa, kun luottamushenkilöiden ja kansalaisten toiveet huomioitaisiin jo heti kaavoitusprosessin alkuvaiheessa.

Korhonen myös esitti, että kaavoitusprosessin avoimuuden lisäämiseksi kaupungin nettisivuille toteutettaisiin helppokäyttöinen käyttöliittymä, josta sekä luottamushenkilöt että kuntalaiset voisivat seurata maankäyttöä koskevien hankkeiden etenemistä.

Korhosen aloitteen allekirjoitti 40 valtuutettua eli yli puolet valtuuston jäsenistä. Aloite lähti toteutumaan heti, kun Johto-toimikunta kokouksessaan linjasi: ”Uudistustarpeet on tarkoituksenmukaista ottaa virkavalmistelun kautta tarkasteltavaksi vielä syksyn aikana ja saada vertailutietoa myös muiden kuntien kaavoitusprosessista. Asian käsittelyä varten päätettiin lisäksi pyytää valmisteltavaksi toimikunnalle kuvaus nykyisestä kaavoitusprosessista ja uudistusehdotuksista.”

– Hienoa, että asia lähti heti valmisteluun, tälle asialle on selkeästi ollut tilausta, toteaa Korhonen.