Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ensi vuoden budjettia on valmisteltu haastavissa olosuhteissa. Kaupungin johtajatilanne, uusi hallitusohjelma ja maailmantalouden myrskyisät näkymät ovat kaikki omalta osaltaan vaikeuttaneet valmistelua. Haluamme kiittää kaikkia valmisteluun osallistuneita hyvästä ja perinpohjaisesta työstä.

Kaupungin budjetti on tulevana vuonna niukkuuden budjetti. On selvää, että säästäminen ja tehostaminen alkaa ennen pitkää näkyä palveluiden laadussa. Henkilöstö on ollut lujilla ja pystynyt tehostamaan toimintaa. Pitää kuitenkin muistaa, että henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara, jonka työkunnosta on pidettävä huolta. Henkilökunnalta ei voida vaatia kohtuuttomia ponnistuksia ja vastuun kantamista palveluiden laadusta vuodesta toiseen, vaan on pystyttävä hyväksymään myös se, että niukalla budjetilla saadaan niukempaa laatua.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta Marja-Vantaa on saatava rakennettua nopeassa aikataulussa laadukkaana ja ekologisena, vetovoimaisena alueena. Kaavoitus- ja rakentamisresurssit on kohdennettava Marja-Vantaalle ja aluekeskusten täydennysrakentamiseen. Östersundomin alueen rakentamisen suunnittelusta on luovuttava. Aluetta on kehitettävä virkistyskäyttöön soveltuvana vetovoimaisena viheralueena.

Kaupungissamme on tiukat ilmastotavoitteet, ja hyvä niin. Jo useamman vuoden olemme odottaneet tavoitteiden lisäksi tuloksia. Kysynkin, missä viipyvät Vantaan ilmastoteot? Vähähiilisen kaupungin toteuttaminen vaatii investointeja osaamiseen, mutta ne maksavat itsensä nopeasti takaisin energian ja materiaalien säästönä. Iloitsemme siitä, että saimme lisättyä TS-kauden sitovaksi tavoitteeksi: “Energiatehokkuutta parannetaan ja jätteensyntyä vähennetään taloudellisen säästön aikaansaamiseksi.”

Kaupungin oma ilmasto-osaaminen on saatava täysimääräisesti hyötykäyttöön, ja tarvittaessa osaamista on pystyttävä hankkimaan kaupungin ulkopuolelta. Samalla ilmastohankkeiden on saatava riittävä rahoitus. Olen huomannut, että tässäkin valtuustossa osa porukasta alkaa huokailla ja pyöritellä silmiään kun puhutaan ilmastotyöstä. Tätä väkeä haluaisin muistuttaa siitä, että ilmastonmuutos on tätä päivää, ja sen vastaisen työn pitäisi olla itsestäänselvyys. Paitsi tulevien sukupolvien elämänlaadusta, kyse on myös puhtaasta rahasta. Ympäristön kannalta paras vaihtoehto on varsin usein myös pitkällä tähtäimellä edullisin ratkaisu.

Tämän vuoksi Vihreä ryhmä esittää kestävä tuottavuus kohtaan (sivulle 38) uuden TA-vuoden tavoitteen: “Asukkaita ja kaupungin toimijoita innostetaan ilmastotekoihin”. Tavoitteen toteuttamiseksi esitämme 150 000 euroa asukasrajapinnassa tehtävään ilmastotyöhön.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnissa ennaltaehkäisevien toimien on oltava etusijalla heti lakisääteisten palvelujen toteuttamisen jälkeen. Terveyden edistämisen ja hyvinvointierojen kaventamisen on edelleen oltava kaikki toimialat läpileikkaava teema.

Esimerkkinä mainittakoon kouluruuan taso, ruokailutilanteiden miellyttävyys ja ruokailuun liitettävä kasvatus.Lapsena opitut ruokailutottumukset ohjaavat myös aikuisia valintoja. Vihreä ryhmä iloitsee siitä, että kouluruokaan on kohdistettu lisää rahaa. Luomuruokailussa päästään liikkeelle päiväkotien luomupuuron myötä. Luomuraaka-aineiden lisääminen ateriapalveluissa on panostus kotimaiseen ruuan tuotantoon, ympäristöön ja kouluruuan laatuun.

Lapsiin ja nuoriin kannattaa panostaa. Ennaltaehkäisevään perhetyöhön ja koulujen oppilashuoltoon tarvitaan jatkuvasti resursseja, sekä uusia toimintatapoja. Monialaiset tiimit, yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien kanssa, sosiaalisen median rohkea hyödyntäminen ja nuorten kohtaaminen siellä missä he todellisuudessa aikaansa viettävät, eli netissä, voi tuottaa hyviä tuloksia.

Alueellinen eriarvoistuminen on suuri uhka. Budjetissamme ei ole varsinaisesti suunnattu rahaa positiiviseen diskriminaatioon eli keskitytty niille alueille, joilla huono-osaisuus kasaantuu. Budjettiin kuitenkin lisättiin pieni summa syrjäytymisen ehkäisyyn ja järjestöjen tukemiseen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden on oltava osa kaikkea valmistelua ja päätöksentekoa.

Modernissa maailmassa kaivataan uudenlaista yhteisöllisyyttä ja kaikkien kaupunkilaisten osallistumista yhteisen hyvinvoinnin ja yhteisen ympäristön viihtyvyyden lisäämiseen. Me Vihreät haluamme asua ja elää sellaisessa kaupungissa, jossa kaikki kantavat yhteisen vastuun syrjäytymisvaarassa olevista nuorista, yksinäisyydessä elävistä vanhuksista ja ympäristön siistinä pitämisestä.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta,

ryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen