Älähdän aina, jos valtuustossa tai vaikkapa omassa ryhmässä on demokratiassa ongelmia. Ryhmämme asiat on saatu hoitumaan demokraattisesti, mutta valtuuston ei. Demokratia on se perusta, millä yhteisiä asioita hoidetaan yhteiskuntajärjestyksessämme. Kaupunginjohtajavalinnoissa demokratia on ontunut pahan kerran.

Tämä puheenvuoroni on oma näkemykseni kaupunginjohtaja-asiasta, mutta olen käyttänyt lähteenä Helsingin korkeaa virkamiestä, vantaalaista vihreää toimijaa sekä hallintotieteen tohtori Silvo Kaasalaisen artikkelia Vihreä Vantaa -lehdessä ja kunnallisoikeuden professorin Aimo Ryynäsen kirjaa Pormestari (joka ilmestyi viime vuonna).

Kun Juhani Paajanen valittiin Vantaan kaupunginjohtajaksi, pidin puheen, missä kerroin, miksi äänestin tyhjää. Ehdokkaita oli käytännössä katsoen yksi, ei siis ollut juuri muuta mahdollisuutta kuin äänestää Paajasta, tyhjää tai Aku Ankkaa. Silloinkin etsittiin pätevintä ja sopivinta demaria, ei pätevintä mahdollista kaupunginjohtajaa. Annoin kuitenkin tukeni Paajaselle, sillä kaikkien edun mukaista on, että kaupunginjohtajan kanssa toimitaan hyvässä yhteistyössä.

Kun Peltomäki valittiin Vantaan johtoon, oli hetkellisesti tunne, että demokratia toimii Vantaallakin, kun oikeasti oli neljä erilaista ehdokasta (tosin kaikki joko demareita tai kokoomuslaisia) joista valita. Mutta niin kuin tiedetään, tämä ilo ei kauaa kestänyt, kun Peltomäki ei sopinut Vantaan ja Helsingin johdolle.

Mitä on demokratia? Enemmistön valtaako? Mitä se on Vantaalla? Mäkisen ja Lindtmanin diktatuuria. Erään Helsingin johtavan virkamiehen mukaan demokratia tarkoittaa vapaassa keskustelussa kehittyvän parhaan mahdollisen näkemyksen toteutumista. Vantaalla tällaista vapaata keskustelua kaupunginjohtaja-asiasta ei ole ollut muutoin kuin Mäkisen ja Lindtmanin kesken.

Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtajapelin prosessi loukkaa syvästi demokratian periaatteita. Lisäksi se tulee kalliiksi vantaalaisille veronmaksajille.

Seuraavaksi lainaus vantaalaisen vihreän toimijan tekstistä koskien johdon palkankorotuksia:

”Erinomaisen huono ajoitus ottaa asia esille. Kunta-alalla ei ole vielä olemassa palkkaratkaisua ja KT yrittää takoa työntekijäjärjestöille päähän ajatusta heidän vastuustaan kuntatalouden tulevasta kehityksestä. Kuntatyönantajan mukaan kunta-alan korotukset eivät missään tapauksessa voi liukua ylesissopimuksen yläpuolelle koska se romuttaisi koko talousjärjestelmän. Miten siihen sitten selitellään johdon palkkoihin parikymmentä prosenttia korotusta…

Peltomäen savustaminen kaupunginjohtajan paikalta taisi tulla maksamaan vantaalaisille varsin monta euroa. Nenosen palkka tulee olemaan selvästi suurempi kuin mitä Peltomäelle maksettiin. Kun Nenosen palkka on noin suuri, täytyy apulaiskaupunginjohtajille antaa 20 prosentin palkankorotus. Siitä tietenkin seuraa, että toimialajohtajien palkkoihin on tehtävä selvä tasokorotus jne. Kuka osaa laskea paljonko kesäinen mediajahti kaikkiaan tuotti organisaatiolle kustannuksia?

Tapani Mäkisen projektit ovat vantaalaisille veronmaksajille tuskaisen kalliita.”

Selvää on, että minä tai vihreiden ryhmä ylipäätään ei hyväksy tässä tilanteessa kaupunginjohdon palkankorotuksia.

Yllättäen Nikulainen (akj-ehdokas, Kokoomus) pärjäsi ryhmämme haastattelussa mielestäni paljon paremmin kuin Nenonen (kj-ehdokas, SD). Juha-Veikko Nikulainen on selvästi perillä Vantaan asioista. Hän ei vastannut kysymyksiin, että en tiedä tai että kysymys on liian vaikea, vaan perusteli vastauksensa hyvin. Tosin Nenoselta oli rehellistä tunnustaa, että hän ei ole oikein perillä Vantaan asioista vielä. Nikulainen myös esitti, että hän voi tulla ryhmäämme kuultavaksi tarvittaessa, mikä on hänelle plussaa.

Toivon, että Vantaata ei tästä lähin johda Helsingin ja Vantaan Kokoomuksen johto niin kuin on pelättävissä.

Mitä Vantaan johdolle voitaisiin tehdä, että demokratia ja asukkaiden etu toteutuisi? Vastaus on, että siirrytään pormestarimalliin, jossa pormestarin valitsevat asukkaat pätevyysvaatimukset täyttävistä ehdokkaista.

Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, lopuksi esittelen lyhyesti kolme parasta syytä, miksi Vantaan tulisi siirtyä asukasvaalilla toteutettavaan pormestarimalliin:

1. Pormestarin valitsevat asukkaat, kun nyt kaupunginjohtajan valitsivat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat. Pormestarimalli lisää sekä asukkaiden että myös valtuuston itsenäistä vaikutusvaltaa. Tämä myös poistaa valintaan sisältyvän kahden ryhmän keskinäisen suhmuroinnin, koska kaikki ryhmät voivat yhdessä tai erikseen esittää omat ehdokkaansa vaaliin. Tämä pakottaa myös etsimään päteviä ehdokkaita, joihin asukkaat voivat luottaa.

2. Politiikan teko erotetaan asiantuntemuksesta. Politiikan teko kuuluu valtuutetuille ja heitä avustavalle pormestarille, koska heidät voidaan vaihtaa vaaleissa. Poliittisten virkamiesten käyttö on vastoin omaa perustuslakiamme ja vastoin Euroopan Neuvoston eettisiä suosituksia.

3. Asiantuntemuksen paremmasta hyödyntämisestä päätöksenteossa seuraa paremmat päätökset, kun virkamiehet valitaan puhtaan ammattipätevyyden perusteella ja he avustavat poliitikkoja näiden puolueesta riippumatta ja valtuutetut osallistuvat jo päätösten valmisteluun, jolloin he perehtyvät asioihin paremmin ja voivat samalla tehokkaasti vaikuttaa jo päätösehdotuksen sisältöön nimenomaan asukkaiden todellisia tarpeita ajatellen.

Toivon, että ne puolueet, jotka voittavat kunnallisvaalit, tulevat ajamaan tämän pormestarimallin Vantaalle. Toivon myös onnea uudelle kaupungin johtolle.

Sini Alén
Vihreät