Vuosi 2011 on ollut Euroopan unionissa vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Teemavuoden aikana vapaaehtoistyötä on tehty tunnetummaksi ja samalla on korostettu vapaaehtoistyön yhteiskunnallista merkitystä.

Vapaaehtoisvoimin tehdään tärkeää työtä niin paikallisella, valtakunnallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Vapaaehtoistyön yhteiskunnallinen merkitys onkin huomattava. Vapaaehtoistyö täydentää yhteiskunnan virallista toimintaa muun muassa tuomalla asiantuntemusta viranomaisten ja päättäjien käyttöön. Järjestöt antavat lausuntoja, tiedottavat ja ottavat muutenkin kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin vaikkapa keskustelutilaisuuksia järjestämällä. Moni vanhempi puolestaan tietää lastensa liikuntaharrastusten kautta, miten korvaamatonta vapaaehtoistyö on liikunta- ja urheiluseurojen toiminnalle.

Monen järjestön ongelma tosin on liian pieni aktiivisten toimijoiden määrä. Tehtävää olisi paljon, mutta tekeviä käsiä liian vähän. Tällöin vaarana on, että toiminta uhkaa hyytyä lopulta kokonaan. Euroopan vuoden 2011 teemavuonna onkin kannustettu yhä useampia mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Vapaaehtoistyössä mukana olemalla voi vaikuttaa ja edistää tärkeitä asioita ja aatteita. Samalla voi olla yhdessä samanhenkisten kanssa ja saada uusia oivalluksia sekä oppia uusia taitoja. Vapaaehtoistyössä löytyy monenlaisia tehtäviä, vähemmän aikaa vievistä vaativampiin tehtäviin. Aina oma elämäntilanne ei kuitenkaan ole sovelias aktiiviselle osallistumiselle. Silloin esimerkiksi pelkkä yhteisön rivijäsenyys on jo hyvä kannanotto kyseisen asian puolesta.

Koivukylän alueella toimii useita järjestöjä, kuten Toimiva Koivukylä – Toimari ry:n jäsenjärjestöluettelosta lehden toiselta sivulta saamme nähdä. Ei muuta kuin rohkeasti mukaan toimintaan!