Vantaan Vihreiden kevätkokous puoluetoimistolle
(Fredrikinkatu 33 A 2.krs), Koijärvi-saliin lauantaina 31.3.2012 klo
13 alkaen (sisäänkäynti sisäpihan puolelta). Virallisemman
kokousohjelman lisäksi luvassa on keskustelua yhdistyksen
kuntavaalisuunnitelmista ja ehdokkaiden kampanjoista. Tiedossa myös
vapaata yhdessäoloa ruokailun merkeissä.

Sopivien tarjoilumäärien valmistelemiseksi ilmoittautumiset doodleen:
http://www.doodle.com/2px8zerge46y4nkh#tabl
e

Kevätkokouksen esityslista:

Aika: 31.3.2012 klo 13.00

Paikka: puoluetoimisto (Fredrikinkatu 33 A 2.krs)

1.Kokouksen avaus

2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.

4. Työjärjestys

5. Edellisen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastajan
tilintarkastuskertomus ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Ehdokkaiden nimeäminen vuoden 2012 kuntavaaleihin

8. Kevätkokouskannanotto

9. Yhdistyksen puoluekokousedustajan ja varaedustajien nimeäminen

10. Uudenmaan piirin kevätkokousedustajan ja varaedustajan valinta

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen