Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen, Sipoon ja Kauniaisen vihreiden näkemyksen mukaan metropolialue tarvitsee selkeän ja demokraattisen kaksitasoisen päätöksentekojärjestelmän nykyisten kuntayhtymien sijaan. Miljoonan asukkaan alueella on asioita, esimerkiksi yleistasoinen kaavoitus, asuntopolitiikka, joukkoliikenne ja erikoissairaanhoito, jotka pitäisi päättää yhteisesti. Vastaavasti on asioita, joissa päätökset kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä asukkaita. Molemmille tasoille on annettava todellista päätös- ja budjettivaltaa ja molemmat tasot on valittava suorilla vaaleilla.

Vihreät tulevat esittämään kuntiensa lausuntoihin, että kuntauudistuksessa on edettävä tämän kaksitasoisen mallin pohjalta.

Hallituksen esittämä kuntaliitos ei ratkaise pääkaupunkiseudun ongelmia, sillä siitä on unohdettu kokonaan lähidemokratian ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Ihmisten huoliin palveluista ja demokratiasta sekä paikallisidentiteetin säilymisestä on pystyttävä vastaamaan.

Vihreiden mielestä vastaus kritiikkiin ei kuitenkaan ole koko uudistuksen romuttaminen, sillä ne syyt, joiden takia kuntarakennetta on lähdetty uudistamaan, ovat todellisia ja vaativat muutoksia nykyjärjestelmään.

Helsingin seudulla kilpailu hyvistä veronmaksajista johtaa alueiden eriarvoistumiseen eikä yhteisistä asioista pystytä tekemään päätöksiä. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen luominen edellyttävät yhteistä päätöksentekoa.

Hallituksen kuntauudistus perustuu suuriin, vahvoihin peruskuntiin. Tästä linjauksesta ei olla vihreiden sisällä yksimielisiä. Osa näkee, että paras tapa edetä kaksitasoiseen päätöksentekoon on säilyttää nykyiset kunnat ja perustaa yhteinen seutuvaltuusto. Osan mielestä paras etenemistie on luoda kuntaliitoksella yksi vahva kunta, jonka sisällä on toimiva lähidemokratia.

Kannanotto on hyväksytty valtuustoryhmien yhteiskokouksessa 7.3.2012

Lisätietoja:
Valtuustoryhmien puheenjohtajat
Helsinki, Ville Ylikahri, 041-516 5671
Espoo, Tiina Elo, 045 261 7447
Vantaa, Anniina Kostilainen, 044-5840164
Kirkkonummi, Minna Hakanpää, 0500-555166
Sipoo, Sini-Pilvi Saarnio, 040-7439083
Kauniainen: Juha Pesonen, 050-5452100