Vantaan Vihreiden yleiskokouksessa valitaan kunnallisvaaliehdokkaita, päätetään yhdistyksen vaaliohjelmasta ja valitaan uusia luottamushenkilöitä vapautuviin pesteihin.

Esityslista

Aika: tiistaina 12.6. klo 17.00
Paikka: Myyrmäkitalo, Tapahtumahuone 2.krs(Paalutori 3)

1 § Kokouksen avaus

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaaa

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Ehdokkaiden nimeäminen vuoden 2012 kuntavaaleihin

6 § Kuntavaaliohjelman hyväksyminen

7 § Hyväksytään periaatteet luottamuspaikkojen jakamiseksi vaalikaudelle 2013-2016

8 § Vapautuvien luottamustehtävien täydentäminen

Kesän ja syksyn aikana vapautuvia luottamustehtäviä ovat:
– Tilakeskuksen lautakunta, jäsen
– Ympäristölautakunta, jäsen

9 § Muut esille tulevat asiat

10 § Kokouksen päättäminen