Helsingin Seudun Liikenne HSL -kuntayhtymän taksa- ja lippujärjestelmää on uudistettu jo parin vuoden ajan. Tänään HSL:n hallitus päätti uusista vyöhykerajoista, jotka tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. UUtta lippujärjestelmää ollaan rakennettu seudullisista lähtökohdista, pyrkimyksenä irrottautua vanhasta kuntarajoihin perustuvasta hinnoittelusta. Työtä on kuitenkin vaikeuttanut se, että HSL:n kuntaosuudet määräytyvät pitkälti kunnittain niiden asukkaiden tekemien matkojen perusteella. Uudistusta valmistelleen virkamiesryhmän sekä konsultin pohjaesityksenä oli pitkään malli, missä vyöhykeraja Helsingin ja Vantaan välillä olisi noudatta kuntarajaa Länsimäkeä lukuunottamatta. Länsimäki oli poikkeus, koska Helsingin metro käytännössä kulkee Länsimäkeen. Kun keväällä 2010 esitin rajan nostamista kehä III:n tasolle, jäin käytönnössä yksin. Viime syksynä HSL:n hallituksen kaikki vantaalaisedustajat kuitenkin esittivät, että nyt hyväksytty malli liitenään kolmanneksi vaihtoehdoksi mukaan, kun tariffirajoista pyydetään kuntien lausunnot. Asian ratkaisi lopulta Vantaan kaupunginhallitus, joka yksimielisesti antoi lausunnon minkä mukaan vyöhykerajojen tulee kulkea joka suunnassa samalla etäisyydellä.