Yksityistäminen ei ole ratkaisuautomaatti

 

Vantaan Sanomat uutisoi eilen (20.6.2012) Vantaan ulkoistavan pikaisella aikataululla kaikki ympärivuorokautiset palvelutalonsa. Päätös vaikuttaa noin 300 palvelutaloasukkaan elämään. Ulkoistamisen myötä raukeavat SDP:n, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten tekemät lupaukset siitä että talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman hyväksyminen kevään viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa antoi vain suuntaviivoja syksyn talousneuvotteluille.

Miten palvelutalojen ulkoistamista sitten on perusteltu? Vantaan vanhus- ja vammaispalveluiden vs. johtajan Juha Jolkkosen mukaan yksityistämisellä tavoitellaan 700, 000 euron säästöjä. Jolkkonen vakuuttaa maksujen, palvelun laadun ja pääosin myös henkilöstön pysyvän samana. Arkijärki sanoo, ettei kaikki ole kohdallaan. Joko asiat muuttuvat ja saadaan säästöjä tai kustannukset pysyvät samana ja vain nimi ovessa vaihtuu. Oli vaihtoehto kumpi tahansa näyttää pahasti siltä ettei kaupunki edelleenkään näe tarpeelliseksi perustella rehellisesti päätöksiään vantaalaisille.

Ollessani Vantaan nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa tutustuimme paikan päällä Attendo MedOne Oy:lle ulkoistettuun Peijaksen sairaalan päivystyspalveluun. Kierrosta johtanut sairaanhoitaja kehui palvelun laatua, mutta suurimmat kiitokset työntekijöiltä sai yksityisen yrityksen joustava päätöksenteko. MedOne oli jättänyt työntekijätiimeille vapaat kädet päivystyspalvelun järjestämiseen. Jos asioita tehtiin työntekijöiden mielestä tehottomasti, käytäntöjä pystyttiin muuttamaan heti samalla viikolla.

Lautakunta esitti Attendon esittelijälle oleellisen kysymyksen: Eikö näin voitaisi toimia myös siinä tapauksessa, että palvelun tuottaja olisi Vantaan kaupunki? Attendon esittelijä näytti hämmentyneeltä, mutta vastasi hetken kuluttua myöntävästi sillä ehdolla ettei jokaista alimmalla tasolla tehtyä päätöstä tarvitsisi kierrättää kaupungin ylimmän johdon kautta.

Kunnilla on paljon opittavaa yksityisiltä yrityksiltä, mutta tämä ei tarkoita sitä että yksityistäminen tekisi aina autuaaksi. Varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamiseen liittyy monia aiheellisia huolia. Valitettavan usein ulkoistamisen säästöt syntyvät alimitoitetusta henkilöstöstä tai palvelun laadun heikkenemisestä. Lähtökohtaisesti paras tapa toimia onkin korjata omien palveluiden puutteet. Jos Peijaksen työntekijöiden mielestä päätöksenteko ei jousta tarpeeksi on Vantaan kaupungin syytä karsia byrokratiaa.

Yrityksillä ja vapaaehtoisjärjestöillä on oma paikkansa ja niiden toiminta usein täydentää julkisia palveluja. Tässä ei ole mitään väärää. Ongelma syntyy silloin kun kunta tarpeettomasti siirtää vastuuta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä yksityisille yrityksille. Loppupeleissä julkisten palvelujen päätehtävä on tuottaa hyvinvointia ja yritysten päätehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Voiton tavoittelu ei ole väärin, mutta se soveltuu huonosti sosiaali- ja terveyspalvelusektorille.

Oman osansa soppaan tuo se, että kilpailuttaminen tapahtuu usein vain muutaman suuren yrityksen kesken. Käytännössä Pohjoismaiden alueelle on pikku hiljaa muodostumassa yksityisten terveyspalveluyritysten monopoleja. Lumekilpailuttaminen vähentää yksityistämisen hyötyjä ja muodostaa huomattavia riskejä omasta palvelutuotannosta luopuvalle kunnalle.  

Kaiken yllä mainitun perusteella kysynkin Vantaan kaupungilta:

1.)  Millä keinoin ympärivuorokautisten palvelutalojen yksityistäminen tuottaa Vantaalle säästöjä kun kaupunki perustelee päätöstään sillä, ettei mikään muutu?

2.)  Miten yksityistämisen tuottamat säästöt on laskettu?

3.)  Miksi kaupunki ei ensisijaisesti panosta omien palveluidensa tehokkuuden parantamiseen?

4.)  Mikäli säästöt syntyvät henkilöstövähennyksistä tai palvelunlaadun heikkenemisestä otetaanko palvelut takaisin kaupungin tuotettavaksi?

5.)  Mikäli säästöt syntyvät henkilöstövähennyksistä tai palvelunlaadun heikkenemisestä myöntääkö kaupunki johtaneensa kuntalaisia harhaan?

6.)  Mikäli säästöjä ei synny toivotussa mittakaavassa miten kaupunki perustelee palvelutalojen yksityistämistä?

Oma näkemykseni on, ettei palvelutaloja tulisi yksityistää. Pitkällä juoksulla on myös Vantaan etu panostaa ensisijaisesti omien palvelujen tehokkuuteen. Rakenteet ja toimintatavat vanhentuvat ja niitä tulee uudistaa, mutta pääasiallinen vastuu kuntalaisten peruspalveluista tulee jatkossakin säilyttää julkisella sektorilla.

– Joel Linnainmäki