Vantaa tarvitsee lasten ja nuorten oman terveysaseman. Tämä ajatus on alunperin lähtöisin lastentautien erikoislääkäriltä Elina Hermansonilta. Ideana olisi tuoda lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita yhden katon alle ja vähentää ihmisten juoksuttamista paikasta toiseen. Vantaan päättäjät tarttuivatkin ehdotukseen ja aloittivat terveysaseman suunnittelun. Hanke on kuitenkin jumittunut kaupungin byrokratiaan. Kirjoitin aikoinaan Vantaan nuorisovaltuuston jäsenenä mielipidekirjoituksen jossa vaadittiin asian viemistä eteenpäin. Vaatimus on edelleen ajankohtainen. Alla tuo vuonna 2010 Vantaan sanomissa julkaistu mielipidekirjoitukseni.

 

Lasten ja nuorten terveysaseman suunnittelua jatkettava

–  Mielipidekirjoitus julkaistu Vantaan sanomissa 1.12.2010

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kouluterveyskyselyn tulokset kertovat synkkää tarinaa.

Vantaan peruskoululaisista 18% pitää kouluterveydenhoitajalle pääsyä  vaikeana. Koulukuraattorille pääsyä vaikeaksi arvioi 20% ja  koulupsykologille 34%.  Lukioiden ja ammattikoulujen tulokset  vahvistavat peruskoululaisten näkemykset, joskin ammattikouluissa pääsyä  koulupsykologille vaikeana pitää ”vain” 25%.

Kouluterveydenhuoltoon on Vantaalla viime vuosina panostettu mm.  vapaaehtoisten stressinhallinta kurssien (MAESTRO-projekti) avulla  peruskouluissa, sekä lisäämällä koulupsykologien määrää.

Suunta on oikea, mutta vauhti täysin riittämätön. Tähän  johtopäätökseen päätyy väistämättä H1N1-epidemian jälkitahdeissa.  Rokotukset jumittivat kouluterveydenhuollon ja epidemian siirtämät  lääkärintarkastukset työllistävät kouluja vielä pitkän aikaa.

Kouluterveydenhuollon ylikuumentuminen on aina uhka nuorten ongelmien  huomioimiselle. Vuoden 2009 Vaikuttaja Päivän eräs kuumimmista aiheista  olikin terveydenhoitajien vastaanottoaikojen riittämättömyys.

Terveydenhoitaja on kouluterveydenhuollon perusyksikkö, jonka luokse  ongelmien kanssa ensimmäiseksi mennään. Kouluterveydenhoitajan tehtäviin  kuuluu myös tarpeen vaatiessa ohjata nuori eteenpäin  koulukuraattorille, koulupsykologille, lääkäriin tai  nuorisopoliklinikalle.

Kouluterveydenhuollon koordinointi on paljolti terveydenhoitajien harteilla.

Oman ongelmansa muodostavat nuorisopoliklinikoiden pitkät jonot:  pääsyä saa odottaa muutamasta viikosta kuukausiin. Välikauden nuori  viettää satunnaisissa tapaamisissa terveydenhoitajan tai koulupsykologin  kanssa.

Lastentautien erikoislääkäri Elina Hermanson ehdotti vuonna 2005lasten  ja nuorten oman terveysaseman perustamista Vantaalle. Ehdotuksen  lähtökohtana oli, että koululääkäripula on jättänyt terveydenhoitajat  ilman oleellista tukipilaria.

Nuorisoterveysasemalla kouluterveydenhoitaja-lääkäri työparit  voisivat tehostetusti paneutua nuoren ongelmiin. Samalla voitaisiin  selkeämmin keskittyä syömishäiriöihin ja seksuaaliterveysasioihin.

Nuorisoterveysasema helpottaisi myös kouluterveydenhuollon paineita,  etenkin influenssa-kausien ja armeijan kutsuntojen aikaan. Samalla se  toimisi ”väliportaana” koulujen ja nuorisopoliklinikoiden välillä.  Tällöin nuori ei jäisi vain satunnaisten terveydenhoitajatapaamisten  varaan odottaessaan pääsyä esimerkiksi nuorisopoliklinikalle.

Vantaan lastensuojelusuunnitelmassa (2008-2012) lukee   ”nuorisoterveysaseman suunnittelua jatketaan vuosina 2009-2010”  Suunnittelu ei ole kuitenkaan ottanut tuulta alleen. Erinomainen idea on  yksinkertaisesti jumittunut byrokratiaan.

Nuorisovaltuusto esittää yllämainittujen syiden vuoksi  kaupunginhallitukselle lasten ja nuorten terveysaseman suunnittelun  jatkamista nopealla aikataululla, sekä suunnittelun edistymisen  valvomista.

Joel Linnainmäki,

nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa