Kunnissa on vallalla käytäntö, jonka mukaan virkamiehet valmistelevat asioita parhaan kykynsä mukaan, tuovat ne esiteltäväksi kaupunkilaisille ja myöhemmin päätettäväksi luottamushenkilöille. Luottamushenkilönä olen huomannut, että päätöksentekovaiheessa todetaan erittäin usein, että ”tämä … Lue lisää