Vantaalla on vuosien varrella kehitetty päivähoidon järjestelmiä systemaattisesti. Yhtenä johtoajatuksena on ollut, että tarjotaan perheille todellinen valinnanmahdollisuus kotihoidon ja kunnallisen päivähoidon välillä. Keinona on ollut kohtuullisen kokoisen Vantaa-lisän (215 euroa/kk/alle … Lue lisää