Helsingin Sanomien vaalikonevastausten analyysissä on tällä kertaa vuorossa kuntaliitoksia, sekä metropolihallintoa koskevat vastaukset. Silmiinpistävää on, että kokoomusta ja vihreitä lukuunottamatta muiden puolueiden ehdokkaiden selkeä enemmistö kannatta Vantaan säilyttämistä itsenäisenä. Kokoomuksen ja vihreiden ehdokkaiden keskuudessa suosituin vaihtoehto on Helsingin, Espoon, Sipoon sekä Vantaan liittäminen yhteen. Edellä mainittujen kahden puolueen välillä löytyy kuitenkin selkeä ero suhtaumisessa metropolihallintoon. Vihreiden ehdokkaista enemmistö (54 %) kannattaa lakisääteistä metropolihallintoa, jolle annetaan verotusoikeus. Kokoomuksen ehdokkaiden keskuudessa suosituin vaihtoehto (52 %) on kuntien välinen löyhä ja vapaaehtoinen yhteistyö.

 

 

Latauslinkkihttp://infografi.minunvantaa.fi/vaalikone2.png