Tuli hoidettua oma osuus kokonaan viittomakielellä/viitotulla Suomella.

Mukana oli yhteensä 8 puolueen edustajat, eli Vihreiden, SDP:n, Kokoomuksen, Keskustan, RKP:n, Kristillisdemareiden, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten.

Ihan normaaliksi vaalipaneeliksi tuota ei voi nimittää, mutta kaikki saivat ensin esitellä itsensä, sitten kertoa omat ja puolueen pääteemat ja sitten vastailtiin kysymyksiin.

Itse siis kerroin Vihreiden tärkeimmät teemat ja painotin avoimuutta, palveluiden saatavuutta ja mielenterveyshuoltoa omana teemanani, unohtamatta vammaispalvelu-lakien noudattamisvelvoitteita viittomakielisten ja muiden palveluiden kohdalla.
Avoimuus on nyt Vantaalla tärkeässä asemassa, kun keskusrikospoliisi tutkii entisen kaupunginjohtajan toimia ja juttuhan on tutkijoiden mukaan paisunut yli äyräiden.

Vantaalla esimerkiksi on terveyskeskuksissa nettisivujen mukaan mahdollisuus varata aika tai saada muuten palvelua tekstiviestillä (pääasiassa vain viittomakieliset kuurot siis kuuluvat tämän palvelun piiriin), mutta vain muunnellun totuuden mukaan. Se toimii kolmella terveysasemalla, muihin joutuu edelleen asioimaan tekstipuhelinpalvelun kautta. Itse en edes tiennyt tuosta palvelusta, mutta tuli ”paneelin vetäjän” informoimana ja omakohtaisien kokemuksiensa perusteella se ei siis palvellut häntä. Demarien edustaja (ainoa joka paikallaolijoista on nyt istuvassa valtuustossa) aikoi ottaa asian esiin seuraavassa istunnossa. Mikä on hyvä asia.

Perussuomalaisten ehdokkaalla on kaksi aikuista kuuroa poikaa, joista toinen asuu vielä Vantaalla. Tunnen pojista molemmat ja oli kiva nähdä heitä pitkästä aikaa. Ainoa miinus, ettei isä itse joko osannut, tai uskaltautunut edes yrittämään viittoen esittää asioitaan. Sain tästä kommenttia muutamalta viittomakieliseltä, ettei äänestäisi häntä, kun ei edes yrittänyt viittoa, vaikka omat pojat ovat viittomakielisiä. Tosin hän toi hyvin esiin sitä, miten lähes kaikki muut voisivat oppia kuurojen yhteisöltä paljonkin.

Omat kommenttini esimerkiksi viittomakielellä toteutettavan päivähoidon suhteen totesin, että Viittovat Perheet ry on jo vuoden ajan yrittänyt selvittää tuota pääkaupunkiseudun kuntarajojen yli toteutettavana. Itse laittaisin Sisun viittomakieliseen päivähoitoon, jos se vain olisi mahdollista. Meillä äiti tekee vuorotyötä ja isi opiskelee iltaisin, niin… Kysyntää kyllä olisi, mutta rahoituksen saaminen ja jokaisen perheen erilaiset elämäntilanteet huomioiden asian toteuttaminen on melko haasteellinen. Paras ja myös työllistävin keino olisi viittomakielisten, joilla siihen vaan olisi mahdollisuus hankkia oikeus ja koulutus toimia perhepäivähoitajina ja alkaa samalla työllistää itsensä ja tarjota palveluita, jota ei kovin moni tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla(kaan) tarjoa.

Lähes kaikki ehdokkaat haaveilivat miten hienoa olisi, että Vantaan Kaupunki pystyisi tarjoamaan kaikki palvelut, päivähoidosta peruskoulun ja lukion, sekä ammatillisen koulutuksen jälkeen terveydenhuollosta vanhustenhuoltoon asti viittomakielisten omalla äidinkielellä, mutta tämä on yksinkertaisesti lähes mahdotonta.
Helsingissä toimii tasokas Albertin Koulu, joka antaa koko peruskoulun oppimäärän viittomakielellä, joten omasta mielestäni ei olisi mitään järkeä alkaa Vantaalle järjestämään samaa. Itse aikoinaan kuljin noin kolmen vuoden ajan 1,5h suuntaansa kouluun taksilla, joten täällä tilanne on paljon parempi, kuin Salossa 80-luvun loppupuolella. Itse vastasin näihin lyhyesti kommentoiden, jo tuossa tämän kappaleen alkupuolella.
Viittomakielinen ammattikoulutus on keskittynyt Turkuun, lukio-opetus Mikkeliin.
Itse näen joka tapauksessa parhaana vaihtoehtona peruskoulun jälkeen integroitua joko tavalliseen lukioon, ammattioppilaitokseen tai kauppaoppilaitokseen opiskelutulin avustuksella, mikäli haluaa pysyä kotiseudullaan. Pääkaupunkiseudulta löytyy hyvätasoisia kouluja ja tulkkienkin määrä kasvaa kokoajan.
Viittomakielisistä vanhuksista kyllä on pidettävä huolta ja heillekin on tarjottava tarvitsemansa terveydenhoito tai tarvittaessa hoivapalvelut viittomakielellä.

Mielenkiintoisin tapaus oli periaatteessa 4-kielinen perhe, molemmat vanhemmat viittomakielisiä, toinen ruotsalaista viittomakieltä äidinkielenään käyttävä, toinen suomalaista viittomakieltä äidinkielenään käyttävä ja lapsilla (kuulevilla) siis näiden kielten lisäksi suomen- ja ruotsinkielet. Ehtivät valitettavasti lähtemään ennen paneelin loppua, niin en pystynyt kyselemään tarkemmin. Ymmärrettävää, kun noin 1,5v ikäinen tyttö mukana. Mutta toivottavasti minun vastaukseni päivähoidosta, tai oikeammin sen tarpeen ja tarjonnan selvittämisestä Viittovat Perheet ry:n kautta antoi edes jonkinlaista toivoa tulevasta.

Lämmin kiitos Vantaan Kuurot ry:lle mielenkiintoisen keskusteluillan järjestämisestä, samoin myös ehdokaskollegoille hyvien mielipiteiden vaihdon ja keskustelun aikaansaamisesta.

The post Vantaan Kuurot ry:n vaali-ilta appeared first on Timo Tuomaala.