Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui eilen. Listalla oli tärkeitä asioita kuten potilasasiamiehen kertomus vuodesta 2012, sekä raportti toimeentulotuen käsittelyaikojen saamisesta lailliselle tasolle. Esityslistan löydät klikkaamalla tästä. Alla raporttini kokouksen kulusta.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodesta 2012

 • Sähköistä asiointia kehitettävä.
 • Toimeentulotuen hitaat käsittelyajat ongelma.
 • Sosiaalisesta luototuksesta kysytään paljon. Tärkeä asia josta tulee pitää kiinni.
 • Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus, mutta siitä ei kannata leikata.

Toimialan 1/3 osavuosikatsaus

 • Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvussa taloustilanteen vuoksi.
 • Lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut alkuvuodesta laskussa

-> Huostaanottojen määrä vähentynyt

-> Mutta avohuollon tukitoimisijoitukset kasvaneet (lyhyt tai pitkäaikainen kodin ulkopuolinen hoito nuorille joita ei kannata enää sijoittaa laitokseen..

 • Palvelutaloissa toteutetaan ”rakenteellinen ja toiminnallinen muutos” säästöjen nimissä

-> Korson vanhusten päivätoimintakeskus lakkautettu vuoden vaihteessa.

 Esitin osavuosikatsauksesta kysymyksen  koskien sivun 10 taulukkoa HUS:n erikoissairaanhoidon jonoista:

Lasten psykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12: 0 asiakasta, Nuorisopsykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12: 0 asiakasta

-> Kysymys: Mikä on pisin aika jonka Vantaalla lapsi tai nuori joutuu odottamaan? Olisi hyvä huomioida raportoinnissa.

-> Vastaus: Korkeintaan kuukausi. Muutamia vuosia sitten jonot ovat olleet jopa 7-8 kuukautta. Nykyinen tilanne huomattava parannus.

 Toimeentulotuen käsittelyaikojen raportointi

 Sosiaalitoimessa on nopeasti ryhdytty toteuttamaan lautakunnan hyväksymiä toimia käsittelyaikojen saamiseksi lailliselle tasolle. Olen tällä hetkellä toiveikas sen suhteen, että homma saadaan kesän aikana rullaamaan.

Tilannekatsaus

 • Uusi puhelinpalvelu ei vielä valmis.
 • Työmääriä tasattu järjestämällä viikonlopputalkoot päätöksien aikaansaamiseksi pahiten ruuhkautuneilla sosiaaliasemilla. Talkoita tiedossa myös jatkossa.
 • 12 määräaikaista etuuskäsittelijää palkattu. Rekrytoidut henkilöt tällä hetkellä koulutuksessa: täytyy tuntea koko ensisijainen etuusjärjestelmä koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Varsinainen työskentely alkaa ensi viikolla.
 • Kesälomasijaiset rekrytoitu
 • Sähköinen asiointi edennyt, mutta rahoitus vielä auki.

 Lisäksi sosiaalityöntekijöiden kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta tehdä päätöksiä vajavaisin tiedoin. Huomautin, että omavastuu papereiden täyttämisessä on ymmärrettävää, mutta jos ihmisellä ei riitä voimavarat tai kyvyt täyttää papereita oikein häntä on turha rangaista maksamalla alennettua tukea.

 Suurin huoleni koskee määräaikaisten toimeentulotuen käsittelijöiden jatkoa ensi vuoden alussa. Jos määräaikaisten etuuskäsittelijöiden pestejä ei jatketa vuoden alussa toimeentulotuen käsittelyajat ruuhkautuvat uudelleen ja olemme jälleen samassa liemessä. Tämä olisi kuntalaisten kannalta täysin kestämätöntä toimintaa.

 Jätimme lautakunnan edellisessä kokouksessa yhdessä Sirpa Pajusen ja Antero Eerolan kanssa pöytäkirjaan asiaa koskevan lausuman:

  ”Toteamme, että toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ilmennyttä ruuhkaa ja tästä aiheutunutta lain määräajan ylittäneitä käsittelyaikoja ei kyetä ratkaisemaan muuten kuin lisäämällä henkilöstön määrää.

 Katsomme, että kaupungin pitää varautua ensi vuoden talousarvion valmistelussa jatkamaan 12 määräaikaisen etuuskäsittelijän määräaikaisuutta tai tarvittaessa vakinaistaa heidän työnsä. Arvio tästä tehdään sen perusteella, miten määräaikaisuudet ja muut toimeentulotuen kehittämishankkeet vaikuttavat ja saadaanko niiden pohjalta palvelut lain mukaisiksi.”

 Vanhuspalvelujen asiakkuuskriteerien hyväksyminen

 Lautakunta päätti jättää vanhuspalvelujen asiakkuuskriteerien tiukentamisen pöydälle kunnes vanhuspalvelulaki astuu voimaan. Yleisenä huolena oli onko asiakkuuskriteerien tiukennus vanhuspalvelulain hengen mukaista.

 Nostimme myös esiin kotihoidon avopalvelujen työntekijöiden riittämättömyyden. Kotihoidon työkäynnit ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Väestön ikääntyessä kotikäyntejä tarvitaan yhä enemmän ja enemmän. Kotihoitoa ei voi loputtomiin lisätä ilman, että myös henkilöstöä kasvatetaan. Vaarana on työntekijöiden loppuun palaminen ja mahdolliset hoitovirheet.