Vantaan kaupungin omistusosuus Vantaan Energiassa on 60 prosenttia. Samaan aikaan, kun Vantaa kamppailee selvitäkseen kasvavasta velkataakastaan, Vantaan Energia on sijoittamassa merkittäviä summia Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen. Kyseisen hankkeen tulevaisuus on epävarma, koska investointipäätöksiä tehtäessä esitetyt laskelmat eivät enää sellaisenaan pidä paikkaansa. Ydinjätteen loppusijoituksen kysymykset ovat yhä ratkaisematta, samoin ennusteet sähkön hinnan tulevasta kehityksestä ovat muuttuneet. Fukushiman onnettomuuden seurauksena turvamääräykset ovat kiristyneet, ja siten myös hankkeen kustannukset kasvaneet. Viivästysten, sekä useiden (noin 40 %) osakkaiden hankkeesta vetäytymisen myötä koko hankkeen taloudellinen pohja näyttää entistä epävarmemmalta.

Vantaan Energian osuus voimalahankkeesta tulisi olemaan noin 200 miljoonaa euroa. Epävarma investointi Fennovoimaan kasvattaa merkittävästi kaupunkikonsernin velkataakkaa ja huonontaa siten kaupungin taloustilannetta entisestään. Riskisijoituksen tuotto-odotukset vaihtelevat eri tekijöiden, kuten rahoituksen koron, sähkön tulevan hinnan ja voimalan rakentamiseen kuluvan ajan mukaan.

Voittoa on odotettavissa aikaisintaan 20 vuoden kuluttua rakentamisen aloittamisesta. Vuonna 2015 tehty päätös rakentamisesta veisi Vantaan Energian varoja jo vuodesta 2015 lähtien, mutta alkaisi tuottaa Vantaalle tuloja vasta aikaisintaan vuoden 2035 jälkeen.

Vantaan kaupungilla on yhtiön suurimpana omistajana päätösvalta yhtiön investointeihin. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki antaa Vantaan Energialle konserniohjeen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseksi.