Vantaan opetuslautakunta päätti kokouksessaan 1,4 miljoonaan euron säästöistä. Taustalla on kaupungin valtava leikkauslista. Koulujen lakkauttamisten ohella suurinta huolta herättävät opetusryhmien kokojen kasvattaminen ja 2. asteen kurssien mittavat vähennykset. Visio tulevaisuuden Vantaasta on nyt hukassa. Modernin ja elinvoimaisen kaupungin brändiä ei voida rakentaa palveluleikkausten ja risaisen kouluverkon varaan.

 Globaalissa kilpailussa työpaikoista koulutus on ihmisen paras työkalu ja turva. Opetuksesta karsiminen asettaa vantaalaiset lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan naapurikuntien lasten ja nuorten kanssa. Modernissa Suomessa ei ole hyväksyttävää, että lapsen koulutuksen määrä ja laatu riippuvat  siitä mihin kuntaan hän sattuu syntymään.

 Kun leikkauksilla pyritään turvaamaan ne samat palvelut, jotka leikkaukset tuhoavat, on linjassa jotain vikaa. Jos laadukasta koulutusta ei löydy Vantaalta, vanhemmat ja nuoret osaavat onneksi etsiä sitä rajan takaa. Vantaan brändille lapsiperheiden kansanvaellus naapurikuntaan taas tuskin tekee kovin hyvää.

Todellista vastuunkantoa olisi tunnustaa, ettei Vantaata pelasteta vain palveluita karsimalla.  Vahva metropolihallinto jossa asumisesta, liikenteestä, kaavoituksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä verotuksesta päätettäisiin yhteisesti pääkaupunkiseudun kuntien kesken olisi kuntalaisten etu.  Tällä hetkellä kuntien vääristynyt kilpailu ”hyvistä” veronmaksajista jakaa kunnat köyhiin ja rikkaisiin kuntiin. Vahvempi yhteistyö loisi myös paremmat puitteet yritysten toiminnan suunnittelulle.