Opetuslautakunta on tänään puun ja kuoren välissä. Kokoomus ja SDP ovat talouden vakauttamisohjelmassa määränneet opetuksen säästölle pantavaksi. Kulujen kasvu on pidettävä alle 1,5 prosentissa ja lisäksi olisi löydettävä 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Sivistystoimen suurimmat kuluerät ovat opetus ja henkilöstö. Virkamiesten laskelmien mukaan tiloista säästämällä voitaisiin saada tarvittavat 5 miljoonaa euroa. Vaihtoehtona säästöjen keräämiselle on irtisanoa 100 opettajaa ja 100 koulunkäyntiavustajaa.

Opetuksen laadun ja tilojen vastakkainasettelun uskottavuutta syö se, että opetustunneista ja opetusryhmien koosta säästetään joka tapauksessa ensi vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Kyse ei siis ole laadusta, vaan siitä luovutaanko koulutiloista vai irtisanotaanko henkilöstöä. Laadusta leikataan joka tapauksessa. Oppilaitoksissa ei paljon Vantaalle hurrata.

Koulujen lakkauttamisten osalta on nähty paljon vaivaa vanhempien ja paikallisten asukkaiden kuulemiseksi. Kuulemistilaisuuksien lisäksi kaupunki on vastannut palautteisiin erillisessä blogissa ja palautteet on otettu osaksi valmistelutyötä. Kiitos sinne minne kiitos kuuluu.

Aivan nappiin ei kaikki ole kuitenkaan mennyt. Säästölaskelmien julkistaminen kesti huomattavan pitkään ja kun laskelmat tulivat julki, niiden tulkinta oli julkisuudessa ristiriitaista. Virhettä ei ole löydetty, mutta tiedottamisessa on vikaa, jos luvuista väännetään lehtien otsikoissa. Lisäksi sivistystoimi on joutunut korjailemaan aiempia arvioitaan aluekohtaisista oppilasmääristä.

Nyt olisi hyvä paikka välitunnille. Säästöistä ei tarvitse päättää juuri nyt, ja lisäaika antaisi mahdollisuuden lyödä vielä kerran säästölaskelmat kaikkien nähtäville ja arvioida miten nyt tehtävät päätökset suhteutuvat jo päätettyihin 1,4 miljoonan euron säästöihin. Lisäksi olisi paikallaan arvioida miten koulujen lakkauttaminen vaikuttaa paikallisten järjestöjen harrastustoimintaan. Tärkeintä olisi kertoa miten säästöt vaikuttavat kokonaisuuteen.

Päättäjien tehtävä ei ole vain kopauttaa nuijaa säästöpäätöksille. Heidän vastuullaan on myös määrittää se visio ja suunta, jolla vantaalaiset koulut antavat lapsille parhaat mahdolliset eväät maailmaan, jossa mahdollisuudet ja kilpailu ovat maailmanlaajuisia. Tällä hetkellä tuo visio on hukassa.

– Joel Linnainmäki, varavaltuutettu