Opetuslautakunta kokoontui tänä iltana kevään viimeiseen istuntoon. Kiinnostavimmat asiat illan kokouksessa olivat Vantaan lausunto oppivelvollisuusiän nostamisesta sekä lisäkoulutilan tarve Tikkurilan alueelle. ’ Vantaalta oli erikseen pyydetty oppivelvollisuusiän nostosta lausuntoa, kun esimerkiksi Helsingiltä ja Espoolta ei oltu lausuntoa pyydetty. Siksi Vantaan lausunnolla on ilmeisesti erityistä merkitystä. * Oppivelvollisuusiän nosto kasvattaisi sivistystoimen menoja lähes 800 000 euroa vuosittain. […]