Vantaan Vihreät hakee määräaikaiseen työsuhteeseen 3.11.2014-7.10.2015
TOIMINNANJOHTAJAA (vanhempainvapaasijaisuus)

Toiminnanjohtajan tehtävänä on:

  • yhdistyksen hallituksen ja valtuustoryhmän käsittelemien asioiden valmistelu ja toimeenpano, kokousten sihteerinä toimiminen
  • sisäinen ja ulkoinen viestintä
  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestely
  • yhdistyksen taloushallinto, lukuun ottamatta kirjanpitoa
  • jäsenyhdistysten neuvonta ja tukeminen
  • vaalikampanjoiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuminen
  • talouden ja toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • yhteydenpito Vihreään liittoon, jäsenyhdistyksiin ja sidosryhmiin
  • rekisterien, sähköpostilistojen ja arkistojen ylläpito
  • muut yhdistyksen hallituksen ja esihenkilön määräämät tehtävät

Hakijalta edellytetään järjestötoiminnan tuntemusta, tietoteknisiä taitoja (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, toimisto-ohjelmat jne.) ja verkkoviestintätaitoja (internet-sivujen päivitys ja kehittäminen, sosiaalisen median viestintä jne.), hyvää suomen kielen taitoa, hyvää kirjallista viestintää ja valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja ja paineensietokykyä. Vihreän arvomaailman tuntemus ja kampanjointikokemus on eduksi. Työpaikkana on Vihreiden puoluetoimisto Fredrikinkadulla sekä kokous- ja tapahtumapaikat Vantaalla.

Ajalla 3.11.2014-31.5.2015 työaika on 35 tuntia viikossa ja palkka 2211,76 euroa kuussa, ajalla 1.6.-7.10.2015 työaika 25 tuntia viikossa ja palkka 1579,83 e kuussa. Työnantajana toimii Vihreä liitto rp. Palvelusvuosilisät määräytyvät vain aiemmasta Vihreiden palveluksesta.

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo toimitetaan torstaihin 25.9.2014 klo 16 mennessä osoitteeseen hakemus@vantaanvihreat.fi. Otsikkoon ”Hakemus Vantaan Vihreiden toiminnanjohtajaksi”. Haastateltaville ilmoitetaan perjantaina 26.9. ja haastattelut pidetään ke-to 1.-2.10. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille viimeistään maanantaina 6.10.

Tiedustelut:
toiminnanjohtaja Minttu Massinen, 050-5587 128, minttu.massinen@vantaanvihreat.fi
puheenjohtaja Eve Rämö, 044-9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi