Vantaan kaupungin vuoden 2015 talousarvion valmistelu jatkuu tänään kaupunginvaltuuston talousarvioinfolla, jossa käydään läpi talousarvion yksityiskohtia.

Vihreän valtuustoryhmän tavoitteita talousarvioneuvotteluihin ovat mm.:

1) Resurssien lisääminen ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin, kuten lapsiperheiden kotipalveluun ja mielenterveyspalveluihin.

2) Lastensuojelun riittävät resurssit, jotta avun tarpeessa olevat perheet saavat tukea ja työntekijät eivät kaadu ylivoimaisen työtaakan alle.

3) Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaaminen pikaisella aikataululla ja oirekyselyiden käyttöönotto ongelmien paljastamiseksi.

4) Työttömyyden vähentäminen, esimerkiksi Petra-hankkeen jatko

5) Vanhusten kotipalveluiden lisääminen

 

Lisätietoja
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Riikka Åstrand
050 539 4555
riikka.astrand@vantaanvihreat.fi