Vantaan kaupunginhallituksen talousarvioneuvottelut käytiin maanantaina 3.11. Vihreille tärkeintä talousneuvotteluissa oli saada lisäresursseja lastensuojeluun ja perheiden ennaltaehkäisevään tukeen. Neuvotteluissa Vihreät ei saanut läpi kipeästi tarvittuja lisäresursseja. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin vihreiden aloitteesta, että lastensuojelun tilanteesta tehdään selvitys, joka esitellään kaupunginhallitukselle tammikuussa 2015.

– Lastensuojelun heikko resursointi on johtanut siihen, että vaikeassa tilanteessa olevat lapsiperheet joutuvat jonottamaan apua jopa kuukausia. Toivomme, että kaupunki heräisi huolehtimaan lasten ja perheiden hyvinvoinnista viimeistään tammikuussa lisäbudjetilla. Työntekijöitä on lisättävä, jotta nykyiset eivät murru liian työtaakan alle, toteaa valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anniina Kostilainen.

Vihreät vaatii myös, että koulupudokkaiden määrä on saatava vähenemään tukitoimin. Vihreiden aloitteesta talousarviossa kiinnitetään nyt erityistä huomiota toisella asteella opiskelevien tukemiseen. Lisäksi Vihreät sai talousarvioon kirjauksen, että maahanmuuttajien työllistymisen parantamiseen otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, mm. työelämään integroitua kielikoulutusta.

– Tänäkään vuonna Vantaan budjettineuvotteluissa ei sallittu euronkaan muutosesityksiä keneltäkään. Vaikka elämme tiukan velkaohjelman aikoja, pitäisi päättäjillä silti olla mahdollisuus vaikuttaa talousarvion painotuksiin, ihmettelee valtuustoryhmän puheenjohtaja Riikka Åstrand.

Lisätietoja:

Anniina Kostilainen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
044-5840164, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi

Riikka Åstrand, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
050-5394555, riikka.astrand@vantaanvihreat.fi