Taustaa

Tikkurilan yhteispalvelupiste siirtyy Tikkurilan uuteen asemakeskukseen heti sen valmistuttua. Tikkurilan yhteispalvelupisteen rakennukseen ei tällä hetkellä olla suunniteltu toimintaa siirron toteuduttua.

13.11.2014 valtuuston selostustilaisuudessa saadun tiedon mukaan vanhaan rakennukseen ei olla suunniteltu mitään toimintaa asemakeskuksen siirtymisen jälkeen.

Tila on keskeisellä sijainnilla Tikkurilan keskustassa. Tila tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden mm. järjestöille tai/ja nuorisopalveluille uuden kehittämiselle.

Aloite

Me allekirjoittaneet edellytämme kaupunkia aloittamaan selvitystyö, jonka tarkoituksena on esittää uusi käyttötarkoitus vanhalle rakennukselle. Käyttötarkoituksen pääpaino tulisi olla nuorissa ja järjestöissä.