Luonnonvarojen hupeneminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen mullistavat teollisen tuotannon ja kulutustottumuksemme. Biotaloudesta haetaan ratkaisua talouskasvun ja ekologisen kestävyyden yhteensovittamiseen.  Julkisuudessa käytävässä keskustelussa biotalous nähdään kuitenkin varsin yksipuolisesti biopohjaisten … Lue lisää