Vantaan kaupunginhallitus antaa maanantaina 11.5. lausunnon HSL:lle erikoisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua. Lausunto liittyy uuteen vyöhykemalliin, joka tulee voimaan vuonna 2017. Mukana ”erikoisryhmissä” ovat mm. opiskelijat, eläkeläiset ja lastenvaunujen kanssa matkustavat.

HSL:n hallitus ei ole sitoutunut nyt esillä olevaan virkamiesesitykseen, vaan odottaa kuntien näkemyksiä ennen kuin muodostaa oman kantansa. Näin ollen voi olettaa, että HSL:n tekemiä linjauksia ei ole vielä kiveen hakattu, vaan kaupunkien lausunnoilla on todellista merkitystä lopputulokseen.

HSL:n virkamiesesityksessä on ehdotettu seuraavanlaisia muutoksia nykyisiin alennus- ja vapaamatkustussäännöksiin:

– kansan- ja takuueläkettä saaville ei enää myönnettäisi alennusta (yli 70-vuotialle säilyisi kuitenkin 50% alennus klo 10-14 välillä)
– invalideille ei myönnettäisi enää alennusta
– sokeille ei myönnettäisi enää alennusta
– lastenvaunujen kanssa ja pyörätuolilla saisi matkustaa ilmaiseksi vain niissä busseissa, joissa lipun leimaaminen on mahdollista vain edessä.

Ehdotuksessa ongelmallista on se, että alennukset ja matkustuksen ilmaisuus poistettaisiin sellaisilta ryhmiltä, joille liikkuminen on jo valmiiksi hankalaa ja/tai joilla on senkaltainen vaikea elämäntilanne, että liikkumisella ihmisten ilmoille on erityisen tärkeä henkistä hyvinvointia vahvistava rooli. Tähän ryhmään kuuluvat mm. nuoret eläkkeen saajat, jotka eivät voi hyödyntää yli 70-vuotiaille tarkoitettua päivälippua ja jotka tämän uudistuksen jälkeen yhä helpommin passivoituisivat kokonaan aktiivisen toiminnan ulkopuolelle koteihinsa. Lastenvaunujen ja rattaiden kanssa matkustavien rajoitukset taas johtaisivat siihen, että nämä matkustajat kasaantuisivat erityisesti busseihin. Se taas on kaikkea muuta kuin toivottavaa, koska busseissa on vähiten tilaa rattaille ja vaunuille.

Näiden alennusten ja ilmaisten matkojen tukematta jättäminen merkitsee vain alle kahden prosentin vähennystä kuntien maksamaan joukkoliikenteen tukeen, mikä kokonaisuudessaan on 230,5 miljoonaa euroa vuodessa. Osa erityisryhmien tuesta tulisi muutostenkin jälkeen joka tapauksessa kuntien maksettavaksi esimerkiksi toimeentulotuen kautta. Muutosten jälkeen kustannukset voivat nousta jopa nykyistä korkeammiksi, koska esimerkiksi sokeat ja invalidit saattavat siirtyä joukkoliikenteen sijaan käyttämään taksikyytejä kunnan tukemana.

Tulemme esittämään, että alennukset ja vapautukset säilytetään ennallaan.

 

EDIT: 11.5. klo 19:40: Kaupunginhallituksessa suhtauduttiin erittäin myötämielisesti esitykseemme ja useat ryhmät olivat kannattamassa lausuntoon tekemiämme muutosesityksiä, joiden myötä alennukset ja vapaaliput olisi säilytetty ennallaan. Kokouksessa päädyttiin kuitenkin lopulta aikalisään jättämällä asiakohta pöydälle, ja päätös siirrettiin siten seuraavaan kokoukseen toukokuun lopulle.

 

Riikka Åstrand
kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen