Vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelussa vihreä valtuustoryhmä korostaa työllisyyden merkitystä. Vantaan kehitys on ollut vähemmän negatiivista kuin naapureissa, mutta kehitettävää kuitenkin riittää. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen hankkeet Petra ja Työraide ovat tuottaneet hyvää tulosta, eikä niiden puitteissa kehitettyjä toimintamalleja saa nyt hukata. Samoja keinoja on sovellettava myös maahanmuuttajien työllistämiseen.

Vantaalla on Suomen korkein maahanmuuttajataustaisten väestöosuus. On kaikkien etu, että maahanmuuttajat kotoutuvat tänne nopeasti ja työllistyvät mahdollisimman pian.

Vihreät esittävätkin laajan ja monialaisen hankkeen käynnistämistä, jossa sovelletaan parasta tietoa ja osaamista maahanmuuttajien kotouttamisesta. Rahoitusta voidaan hakea valtiolta ja EU:lta. Työllistämisen lisäksi keskityttäisiin kielenopetukseen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen, harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan. ”On tärkeää alentaa maahanmuuttajien osallistumisen kynnystä kaikkiin niihin puuhiin, joita kantasuomalaisetkin harjoittavat”, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala.

Vihreät korostavat myös energiansäästön tärkeyttä ja esittävät tavoitteellista energiansäästöohjelmaa, koska se on sekä talouden, ympäristön että ilmaston etu. ”Energiansäästön edistäminen on jäänyt kaupungissa hajanaiseksi, kunnianhimottomaksi ja liian vähälle huomiolle”, pahoittelee Juurikkala.
Lisätietoja:
Timo Juurikkala
040-5554013