Vantaan kaupunki käyttää rikkakasvien torjunnassa glyfosaattipohjaisia torjunta-aineita. Toistaiseksi glyfosaattipohjaiset valmisteet ovat Eviran sallimien torjunta-aineiden listalla. Tuoreimmissa tutkimuksissa (mm. Harvardin yliopisto) on kuitenkin todettu, että glyfosaattien käyttö aiheuttaa pölyttäjien määrän radikaalia vähenemistä. Yleisen käsityksen vastaisesti glyfosaatit eivät hajoa luonnossa nopeasti, vaan kertyvät kotieläinten ja ihmisten elimistöön. Glyfosaatit aiheuttavat mm. syöpää ja muita sairauksia. Rikkakasveja torjutaan suurten liikenneväylien lisäksi koulujen ja päiväkotien, sekä asutuksen välittömässä läheisyydessä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki luopuu glyfosaattipohjaisten torjunta- aineiden käytöstä ja siirtyy käyttämään kaikessa rikkakasvien ja tuhoeläinten torjunnassa ympäristöystävällisiä, esimerkiksi etikkapohjaisia valmisteita.