Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme selvitettäväksi, miten Vantaa voisi hyödyntää asuinalueidensa tärkeitä kiinteistöjä Hevoshaan koulurakennusta ja tonttia sekä Tuomelan koulurakennusta ja tonttia, jos niitä ei tarvita koulukäytössä.

Kasvukaupungissa ei kannata myydä hyvällä paikalla sijaitsevaa tonttia, jonka arvo vain kasvaa tulevaisuudessa. Eikä toimivaa, johonkin käyttötarkoitukseen sopivaa rakennusta kannata purkaa.

Hevoshaan tontti sijaitsee Hakunilan Urheilupuistossa asukasviihtyisyyttä lisäävän liikunta-alueen keskellä.

Olisi harkitsematonta myydä iso pala urheilupuistoa kerrostalorakentamiselle – kaupungissa, jossa ei ole puutetta asuinrakennustonteista.

Tuomelan tontti sijaitsee Hämeenkylässä vanhan, kylämäisen asutuksen keskellä. Sen eteläpuolella on luonnonsuojelualuetta ja länsipuolella peltomaisemaa. Rakennus on suojeltu ja alueensa ainoa julkinen rakennus.

Tuomelan tontti on aikoinaan lahjoitettu kaupungille sillä määräyksellä, että tontille rakennetaan koulu. Olisi lahjoituksen alkuperäisen tarkoituksen vastaista myydä tällainen tontti asuntorakentamiselle. Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas kohde kannattaa jo arvonsa takia pitää kaupungilla itsellään.

Hevoshaka sijaitsee urheilupuistossa, se voisi toimia esim. liikuntaan liittyvänä majoitustilana, nuoriso- ja harrastustilana, liikuntatilana, järjestötilana tms.?

Tuomela on alueensa ainoa julkinen rakennus. Siitä ei senkään takia pitäisi luopua. Voisiko se tulevaisuudessa olla kasvavan Hämeenkylän-Linnaisten alueen ’kylätalo’, koulutuskeskus, kansalaisopisto, vanhainkoti tms.?

Tällaisiin hankkeisiin on haettavissa myös mm. EU-investointi- ja kehitysrahaa.

Kasvavassa kaupungissa julkisia rakennuksia tarvitaan tulevaisuudessakin. Olemassa olevat kiinteistöt kannattaa säilyttää ja innovoida niille uusia käyttömahdollisuuksia.