Varhaiskasvatus on Vantaalla ensi maanantaina kovan paikan edessä. Kaupungin talousarviossa valtuustolle esitetään päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamista. On hyvä muistaa, että vaikka maamme hallitus onkin päättänyt, että päiväkotien ryhmäkokoja voidaan kasvattaa siten, että lasten suhteellinen määrä nousee seitsemästä kahdeksaan lapseen per aikuinen, tekee jokainen kunta kuitenkin itsenäisesti päätöksen uuden maksimin käyttöönotosta. Helsinki teki jo päätöksen pitää ryhmät ennallaan. Vantaalla tein vastaavan Vihreiden esityksen kaupunginhallituksessa 2.11., mutta se kaatui äänestyksessä 4-13.

Päivähoidon laadusta ei kannata tinkiä pienten säästöjen toivossa. Suuremmat lapsiryhmät lisäävät sekä lasten että aikuisten stressiä, haittaavat erityisesti tuen tarpeessa olevien lasten kasvuedellytyksiä ja lisäävät sairauspoissaoloja. Laadukasta varhaiskasvatusta pidetään yleisesti yhtenä merkittävimmistä syistä mm. suomalaislasten tasaisen hyviin oppimistuloksiin PISA-testeissä. Varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset näkyvät lasten koko elämän ajan.

Vantaalla on tehty palvelumuotoilun keinoin varhaiskasvatuksessa hienoja uudistuksia, joiden myötä on samalla saatu isoja säästöjä kaupungin kassaan. Tätä ennakkoluulotonta kehittämistyötä ei pitäisi palkita päivähoidon henkilökunnan työoloja ja lasten hyvinvointia heikentämällä. Nyt kun vielä näyttää siltä, että naapurikunnista ainakaan Helsingissä ryhmäkokoja ei tulla kasvattamaan, Vantaan päätös tulee vaikuttamaan myös siihen, kuinka motivoitunutta osaava henkilöstö on jäämään töihin Vantaalle.

Vetoan vielä kaikkiin Vantaan valtuutettuihin. Päätös ryhmäkoista tehdään kaupunginhallituksen esityksen pohjalta 16.11. Erityisesti Vantaan demareilta toivoisin vielä asian harkitsemista uudelleen. Valtakunnallisesti ja naapurikunnissa demarit ovat puolustaneet raivokkaastikin ryhmäkokojen pitämistä ennallaan. Nyt on se hetki, jolloin voimme oikeasti vaikuttaa siihen, toteutuvatko hallituksen leikkausesitykset myös käytännössä.

 

Riikka Åstrand, valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen