Vantaan talousarvio vuodelle 2016 käsitellään maanantaina 16.11. kaupunginvaltuuston kokouksessa. Vihreä valtuustoryhmä on iloinen kaupunginhallituksen talousarvioneuvotteluissa hyväksytyistä vihreiden esityksistä:
– luodaan kannustimia uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ja
– vähennetään kasvihuonepäästöjä 3 %.

Talousarvioesityksessä on vihreiden mielestä myös isoja ongelmia. Lasten päivähoidon ryhmäkokojen suurentaminen sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen eivät asiantuntijoiden mukaan tuo säästöjä pitkällä aikavälillä.

– Suuremmat lapsiryhmät lisäävät sekä lasten että aikuisten stressiä, haittaavat erityisesti tuen tarpeessa olevien lasten kasvuedellytyksiä ja lisäävät sairauspoissaoloja. Vantaalla on tehty palvelumuotoilun keinoin varhaiskasvatuksessa hienoja uudistuksia. Niiden myötä on samalla saatu isoja säästöjä kaupungin kassaan. Tätä ennakkoluulotonta kehittämistyötä ei pitäisi rangaista päivähoidon henkilökunnan työoloja ja lasten hyvinvointia heikentämällä, painottaa kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand.

Lisäraha ryhmäkokojen ja päivähoito-oikeuden säilyttämiseksi ennallaan on tarpeen.

Satsaus työllisyyteen ja tulevaisuuteen on myös turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta ja maahanmuuttajien kielikoulutuksesta huolehtiminen. Vuoden 2016 aikana alkaa tulla oleskelulupapäätöksiä ja jotta tulijat saadaan nopeasti sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään, on kielikoulutus ensiarvoisen tärkeää. Hyvää työtä tehdään jo monilla tahoilla, mutta riittämättömillä resursseilla.

– Vantaan aikuisopistolla on vahvaa kokemusta maahanmuuttajien kielikoulutuksen järjestämisestä. Vanhan silkkitehtaan tiloissa Tikkurilassa taas opitaan kieltä ja kulttuuria yhdessä tekemällä. Näissä voitaisiin tehdä paljon hyvää työtä suhteellisen pienillä lisäresursseilla, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala.

Lisäksi vihreät haluavat lisärahaa vanhusten kotipalveluihin. Kotipalveluiden tarve kasvaa Vantaalla ensi vuonna 5%, mutta talousarviossa resursseja lisätään vain 1,5,% , vaikka kotipalvelut ovat jo nykyisellään liian tiukilla. Julkisten tilojen sisäilmakorjauksiin tarvitaan myös lisäresursseja, koska korjausvelkaa ei voi kasvattaa loputtomiin esimerkiksi oppilaiden ja opettajien terveyden kustannuksella, vaan sisäilmaongelmat on otettava todesta. Myös Vantti Oy:n tehostamispaineet kummastuttavat.

– Vantissa on tehostettu toimintoja jo usean vuoden ajan. Ensi vuodelle suunniteltu kolmen prosentin tehostamistavoite ei voi olla heikentämättä palveluiden, eli siivouksen ja ruuan laatua kouluissa ja päiväkodeissa. Turvataksemme palveluiden laadun haluamme laskea tehostamistavoitteen kahteen prosenttiin, Åstrand linjaa.

 

Lisätietoja:
Timo Juurikkala puh.
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Riikka Åstrand puh.
kaupunginhallituksen jäsen