Aalto-yliopiston selvityksen mukaan Vaasan kaupunki säästi kymmenessä kuukaudessa 500 000 euroa, kun vanhuspalveluissa otettiin käyttöön erikseen ostettu vastuulääkäri ja parannettiin ympärivuorokautista lääkärin saatavuutta. Satsauksen ansiosta vanhusten hoitopäivät kaupunginsairaalassa ja keskussairaalassa vähenivät 40 prosenttia. Myös päivystyskäynnit ja ambulanssikyydit vähenivät puolella aiemmasta. Samalla henkilökunnan työtyytyväisyys parani.

Ehdotamme, että Vantaalla kokeillaan Vaasan mallia vanhustenhoidossa ja omaishoidossa, ja katsotaan tuoko se säästöjä ja parempaa vointia vanhuksille/omaishoidon potilaille. Kokeilu voidaan aluksi rajata esimerkiksi joihinkin vanhustentaloihin ja joihin alueen omaishoitopotilaisiin.

Uudessa mallissa asiakkaille hankitaan omat vastuulliset erikoislääkärit. He tuntevat vanhukset ja potilaat ja heidän hoitosuunnitelmansa, jolloin he pystyvät etäyhteyden välityksellä neuvomaan myös heidän hoitajiaan mitä ongelmatilanteissa kannattaa tehdä.

Kun Vaasassa siirryttiin päivystysrumbasta potilaansa tuntevien lääkäreiden käyttöön, Vaasan kaupunki saavutti vanhuspalveluissaan 10 kuukauden aikana 500 000 euron säästöt. Samalla vanhusten vointi parani.

On arvioitu, että soveltamalla mallia valtakunnallisesti säästöjä voitaisiin saada kuntasektorilla jopa 100 miljoonaa euroa.

Ehdotamme Vantaalle vastaavaa kokeilua.