Vantaan vihreä valtuustoryhmä vaatii tilastollisesti pätevää oirekyselyä ennen päätöksiä kouluverkosta. Kattavalla oirekyselyllä voidaan varmistaa koulurakennusten terveys.

Koulujen sisäilmaongelmat ovat tulleet Vantaan kaupungille yllätyksenä. Vantaalla oppilaiden tulee itse ilmoittaa koulujen epäterveellisen sisäilman aiheuttamista oireista terveydenhoitajalle. Tämä käytäntö on osoittautunut toimimattomaksi.

Suurin osa oppilaista ei tiedä mitä sisäilmaoireet ovat. Jos tietävät, eivät tule ilmoittaneeksi niistä terveydenhoitajalle. Sisäilmaoireita ovat mm. päänsärky, keskittymishäiriöt ja laaja joukko autoimmuunisairauksia diabeteksesta niveloireisiin.

– Mikään viranomaisohje ei suosita Vantaan käytäntöä, jossa ilmoitukset jäävät oppilaiden oman tiedon ja aktiivisuuden varaan, toteaa kaupunginvaltuutettu Sirpa Kauppinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kuntaliitto suosittavat tilastollisesti pätevää oirekyselyä kaikille oppilaille. Monet kunnat ovat teettäneet oirekyselyn jokaisessa koulussa. Tällainen oirekysely on ainoa tapa todeta koulun sisäilmaongelmat varmasti. Terveissä kouluissa edes muualla sairastuneet eivät saa oireita.

Kaupunginvaltuutettu Sirpa ”Siru” Kauppinen teki reilu vuosi sitten aloitteen oirekyselyn järjestämisestä Vantaan koko kouluverkossa. Kaupunginhallitus hylkäsi oirekyselyn äänin 6-11 SDP:n, Kokoomuksen, RKP:n ja Keskustan vastustaessa. Kaupunginvaltuusto käsittelee aloitetta maanantaina 7.3.2016.

Lisätietoja:
Sirpa Siru Kauppinen, 040-540 4691, siru.kauppinen@vihreat.fi

Aloite ja kaupunginhallituksen vastaus: http://www.sirpakauppinen.fi/node/894