Vantaa pyrkii lisäämään kuntalaisten sähköisiä palveluja. Moni perusasiointi on siirtynyt suureksi osaksi verkkoon: mm. työnhaku, asiointi Kelassa, toimeentulotuessa ja verovirastossa. Sellaiset kuntalaiset, jotka eivät ole tottuneita tietokoneen käyttäjiä tai eivät omista tietokonetta, ovat heikommassa asemassa sähköisten palvelujen käyttäjinä.

Esitämme, että Vantaan kaupunki selvittää, olisiko mahdollista organisoida vanhojen tietokoneiden kierrätyskampanjaa siten että:

  • kuntalaiset ja yritykset voisivat tuoda käytöstä pois jääneitä tietokoneita ja kannettavia keräykseen
  • työttömien työpajoissa tms. toiminnassa koneet kunnostettaisiin käyttövalmiiksi, sisältäen esim. maksuttoman käyttöjärjestelmän
  • koneet luovutettaisiin vähävaraisille koululaisille, työttömille, ikäihmisille, joilla ei ole omaa tietokonetta
  • koneiden luovutuksen yhteydessä järjestettäisiin tietokoneen käytön ja sähköisten palvelujen opastusta sekä neuvottaisiin kirjaston ja aikuisopiston pidemmistä tietokonekursseista

Espoon kaupunki jo onkin toteuttamassa vanhojen tietokoneiden keräystä. Vantaalla kampanjaan voitaisiin liittää lisäksi tietokoneen käytön ohjausta.

Näin parannetaan työttömien ja ikäihmisten mahdollisuuksia käyttää tärkeitä sähköisiä palveluja. Myös sellaiset vähävaraiset koululaiset, jotka eivät halua tai voi hakea tietokonetta toimeentulotukena, voisivat näin saada tietokoneen.