Vuoden 2015 Nuorisobarometri osoitti, että joka kolmas nuori ei ole voinut aloittaa harrastusta taloudellisten syiden vuoksi. Harrastusten merkitystä nuorten hyvinvointiin ja myöhempään selviämiseen elämässä on tutkittu ja niiden merkitys todettu hyvin tärkeäksi. Harrastusten kautta kertyy sellaista sosiaalista pääomaa, taitoja ja näkökulmia maailmaan, joita ei normaalissa kouluopetuksessa saa ja jotka ovat kuitenkin hyvin merkityksellisiä hyvän ja […]