Kaupungin taloustalkoissa ja korkean työttömyyden aikana lasten eriarvoistumisen riski kasvaa. Riskinä on muun muassa säästöjen kasautuminen yksittäiselle lapselle päivittäisessä arjessa sekä lapsen näkökulman unohtuminen.

Ehdotamme, että selvitetään tehokkaimmat tavat torjua lasten eriarvoistumista. Keinoja tulisi tarkastella yli organisaatiorajojen: opetustoimessa, varhaiskasvatuksessa, liikuntatoimessa, nuorisotoimessa, terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, lastensuojelussa, maankäytössä ym. koko lapsuuden elinkaaren aikana. Tärkeää on huomioida alan tutkimus ja kuulla tutkijoita. Myös keinoja vaikuttavuuden seurantaan on syytä suunnitella.

Esitämme, että mahdolliset johtopäätökset esitellään valtuustolle ennen talousarvion käsittelyä.