Vihreät ovat tyytyväisiä, että Vantaan kaupunginhallitus teki päätöksen vaikeasti sisäilmaongelmaisen Hämeenkylän koulun purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta. On hyvä, että päätös tehtiin yksimielisesti ja parhaita mahdollisia ratkaisuja etsitään nyt hyvässä hengessä ja pikaisella aikataululla.

– Väistötilojen suhteen olemme tyytyväisiä, että Tuomelan koulu saatiin mukaan käytettävien väistötilojen joukkoon. Se vähentää toivottavasti painetta sijoittaa oppilaita sisäilmaongelmista kärsiviin tiloihin, iloitsee kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand.

Ison koulun rakentaminen uudelleen tulee olemaan Vantaalle iso panostus ja se on toteutettava huolellisesti.

– Nyt on hyvä tilaisuus toteuttaa uudisrakennus laadukkaasti, ekologisesti ja siten, että Hämeenkylässä päästään opiskelemaan tiloissa, jotka mahdollistavat parhaalla tavalla uuden oppimiskäsityksen mukaiset tilaratkaisut, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko.

Hämeenkylän koulu on vain yksi niistä Vantaan kouluista, joissa on isoja haasteita. Muutaman vuoden kuluttua Vantaalla on edessään aikamoinen korjausurakka.

– On hyvä muistaa, että Vantaan kouluverkossa on todella suuria investointitarpeita lähivuosina. Meillä on sekä korjausvelkaa että uudisrakennustarpeita, joten haasteita riittää jatkossakin, muistuttaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala.

Lisätiedot:
Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand
050-5394555
riikka.astrand@vantaanvihreat.fi