Taiteen olemus on itseisarvoinen, mutta taideprosessi voidaan myös valjastaa keinoksi edistää hyvinvointia. Nämä ovat erillisiä ilmiöitä, joita ei tulisi asettaa vastakkain. KULTTUURISIVUILLA nostettiin esiin (HS 9.5.) taiteen kentällä käytävää kiivastakin keskustelua taiteen hyötynäkökulmista, hyvinvointivaikutuksista ja mahdollisista ristiriidoista suhteessa taiteen olemukseen ja olemassaolon oikeutukseen. Tämä keskustelu on tärkeää, mutta siinä olisi hyvä erottaa kaksi eri näkökulmaa ja […]