Vantaan Vihreät katsoo, että aloite, jonka on allekirjoittanut yli 2 % kuntalaisista, tulee tuoda valtuuston käsittelyyn. Tuomelan koulun lakkauttamisesta tehty kuntalaisaloite käsitellään maanantaina 13.6. opetuslautakunnassa.

– Kunnan asukkaan oikeutta vaikuttaa aloitteella kunnan toimintaan ei tule rajoittaa viemällä aloitteen käsittely pois valtuustosta. Järjestelmää tulisi päinvastoin kehittää asukkaiden aktiivisuutta kannustavaan suuntaan, korostaa kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko.

Asukkaiden aktiivisuutta voidaan lisätä vain lisäämällä käsittelyn läpinäkyvyyttä ja suhtautumalla kunnioittavasti tuhansien asukkaiden tekemiin aloitteisiin. Valtuustossa käytävä avoin keskustelu on paras tapa tukea kuntalaisten mahdollisuutta tosiasiallisesti vaikuttaa alueensa hallintoon ja talouteen.

– Valtuustossa käytävä keskustelu on julkista. Lautakunnassa keskustelu käydään suljetuin ovin, muistuttaa kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand.

-Vihreät tulevat opetuslautakunnan kokouksessa maanantaina 13.6. esittämään asian käsittelyn siirtämistä valtuustolle, kertoo opetuslautakunnan jäsen, Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Eve Rämö.

Lisätietoja:
Hannu Kokko, hannu.kokko@vantaanvihreat.fi
Riikka Åstrand, riikka.astrand@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, eve.ramo@vantaanvihreat.fi