Vantaalla on yli 80 000 asukasta, jotka altistuvat yli 55 desibelin tieliikennemelulle päivittäin.

Liikenneviraston meluntorjuntaohjelmassa Vantaalta kiireisimpinä hankkeina ovat valtatie 4:n meluvallit ja -seinät alueilla Metsola- Jokivarsi, Päiväkumpu ja Hakunila; valtatie 3:n meluesteet Kaivokselaan ja Vantaanlaaksoon sekä Kehä III meluseinä Kuusikkoon. Kustannusarvio on 10–20 miljoonaa euroa.

Vantaan omissa meluestesuunnitelmissa kärjessä ovat muun muassa Viertolan koulu, Martinlaaksontie, Kielotie, Tikkurilantie ja Vanha Porvoontie. Kustannusarvio on 6,2 miljoonaa euroa.

Hankkeet etenevät hitaasti, koska vaadittavia miljoonia ei löydy valtion eikä kunnan kassasta. (Valtateiden meluntorjunnassa 75 % kustannuksista tulee valtiolta ja 25 % kunnalta).

Ehdotamme, että Vantaalla tutkittaisiin, miten tavallisessa pientalo- ja kerrostalorakentamisessa syntyviä ylijäämämaita voitaisiin viedä suoraan meluntorjuntaa vaativiin kohteisiin – esimerkiksi läjittämällä niitä tulevan meluvallin läheisyyteen tai viemällä suoraan meluvallityömaalle.

Nyt rakentamisen ylijäämämaat kuljetetaan kalliilla hinnalla kauas maankaatopaikalle, jossa ne läjitetään kalliilla odottamaan, että myöhemmin maat taas kuljetetaan kalliilla hinnalla paikoille, joissa meluvalleja tarvitaan.

Pelkästään täyttömäkien maisemointiin varattiin Vantaalla viime vuonna 8 miljoonaa euroa.

Viemällä ylijäämämaita suoraan tarvittaviin meluvallikohteisiin voitaisiin säästää kaikkien osapuolten aikaa ja rahaa.

Näin voisimme varautua myös uusien asuinalueiden meluntorjuntaan jo etukäteen (esim. Metsolansuo, Oljemark, Byända, Hämeenkylän kartanon alue ja laajemmin valtaväylien varret Kivistö, Keimola, Aviapolis, uusi Kaivoksela jne). Rekkaralli, melu, pöly ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät, ja meluvallin rakentamisen hintakin laskisi.

Rakentamisen materiaalitehokkuuden parantaminen muun muassa ylijäämämaiden hyödyntämisellä on myös ympäristöministeriön tärkeä tavoite. Ministeriö esittää maiden hyödyntämistä rakentamisessa mahdollisimman lähellä ylijäämämaiden syntypaikkaa.

Ehdotamme että
a) Vantaalla selvitään uusia keinoja rakentamisesta syntyvien maa-aineksien hyödyntämisestä meluvallien rakentamisessa, ja
b) selvitetään, miten suuremmissa rakennuskohteissa melualueilla voitaisiin kannustaa rakennuttajia meluvallien ja meluesteiden rakentamiseen.