Vantaan valtuustolla on käsittelyssä maanantai-illan 20.6. kokouksessa Vantaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.

Vantaalla ikäännytään suurimmista kaupungeista nopeimmin. 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 600 henkilöllä / vuosi vuoteen 2020 asti ja 85 vuotta täyttäneiden osuus kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Dementia on Vantaalla yleisempää kuin Helsingissä ja Espoossa ja se lisää vaativan hoidon tarvitsijoiden määrää. Palvelun tarve kasvaa hyvin nopeasti, mutta resurssit eivät ollenkaan samassa tahdissa.

Vihreät ovat huolissaan siitä, että Vantaa ei edes tavoittele laatusuosituksen mukaisia valtakunnallisia palvelurakennetavoitteita 75 vuotta täyttäneiden osalta. Laatusuosituksissa säännöllistä kotihoitoa tulisi olla 13-14%:lle, Vantaalla tavoite on 10% ja toteuma vuonna 2015 oli vain 8,8%. Pitkäaikaista hoitoa tulisi saada 2-3%:n 75 vuotta täyttäneistä, Vantaalla tavoite on vain 1%, vaikka vaativaa hoitoa tarvitsevia on esimerkiksi dementian osalta enemmän kuin naapurikunnissa.

– Olemme Vihreissä hyvin huolissamme ikäihmisten hyvinvoinnista Vantaalla. Voiko Vantaan asettamilla tavoitteilla saavuttaa inhimillistä hoitoa ikääntyvälle väestölle, kun ollaan niin kaukana laatusuosituksista, eikä edes tavoitella niihin pääsemistä? Näiden lukujen takana on monia tarinoita heitteillejätöstä. Meidän on pystyttävä parempaan, vaatii valtuutettu Riikka Åstrand.

Merkittävä osa Vantaan ikäihmisten palveluista hankitaan ostopalveluina. Esimerkiksi hoiva-asumisen palveluissa ostopalvelujen osuus on 75 %. Kaupungin on oltava hyvin tarkkana varmistaessaan ulkoa ostettujen palveluiden laatua.

– Monet meistä, joilla on omakohtaista kokemusta ikääntyvien läheisten hoidosta, tietävät, millainen todellisuus numeroiden taakse voi kätkeytyä. Hoidon ja hoivan täytyy olla hyvällä tasolla niin kaupungin omissa kuin ulkoa ostetuissa palveluissakin: työpaineiden alla ikäihmisten kunnioittava kohtelu voi unohtua ja esimerkiksi ulkoilemisesta tingitään helposti. Valvontaan on kiinnitettävä nykyistä paljon enemmän huomiota, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand, 050-5394555, riikka.astrand@vantaanvihreat.fi
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala, 040-5554013, timo.juurikkala@vantaanvihreat.fi