Vantaan Vihreät jakaa Virtavesien hoitoyhdistyksen huolen Vantaankosken vesivoimalaitoshankkeesta ja vaatii kaupunkia pysäyttämään teholtaan olemattoman, mutta vesistöille ja kaloille tuhoisan voimalan käyttöönoton.

– Kannatamme yrittäjyyttä, uusia innovaatioita ja yrittäjän suunnittelemaa Myllyrakennuksen muuttamista hostelliksi, korostaa kaupunginvaltuutettu Anssi Aura, mutta 1800-luvulta peräisin olevaan lupaan vedoten ei saa aiheuttaa korvaamatonta tuhoa alueen elvytetyille puroille, joille ja kaloille.

Vantaan kaupungin, yhdistysten ja purotalkkareiden pitkäjänteinen työ on ollut viime aikoina uutisissa positiivisessa valossa. Esimerkiksi Kylmäojan läntinen haara on saatu pelastettua kuoleman rajamailta ja vaellusesteitä on purettu, muun muassa Tikkurilankoskesta.

– Tätä hyvää työtä ei saa vesittää, vaan turhia patoja voidaan purkaa lisää, toteaa tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Jaana Huhta.

Vantaan Vihreät edellyttää kaupungilta nopeaa vastausta ja reagointia Virtavesien hoitoyhdistyksen aiemmin tällä viikolla lähettämään tiedotteeseen.

Lisätietoja:
Anssi Aura, anssi.aura@vantaanvihreat.fi
Jaana Huhta, jaana.huhta@gmail.com