Vantaan Vihreä valtuustoryhmä on hyvillään siitä, että kaupunginhallituksen budjettikäsittelyssä saatiin yksimielisesti lisättyä rahoitusta muutamiin tärkeisiin kohteisiin.

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja koroteta, vaikka maan hallitus siihen kehottaakin. Maksujen korotusten vaikutukset olisivat kohdistuneet pahasti vähävaraisiin. Miljoonan euron lisäys vanhuksille kotiin vietäviin palveluihin ja omaishoitoon on myös tervetullut.

Maan hallituksen koulutusleikkaukset kohdistuvat ensi vuonna voimakkaasti toisen asteen ammatillista koulutusta antavaan Variaan. Jo pohjaesityksessä liki kolmen miljoonan euron leikkauksia oltiin loiventamassa reilulla miljoonalla, mutta kaupunginhallitus hyväksyi vielä 300 000 euron lisärahoituksen Varialle. Tämä oli yksi Vihreiden keskeisistä budjettitavoitteista.

– Lisärahan turvin lähiopetukseen ja opetuksen tasoon kohdistuvat leikkaukset pystytään pääosin estämään. Näin tuetaan vantaalaisia nuoria ja ehkäistään koulupudokkuutta, perustelee Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala.

Kaupunginhallitus päätti myös 100 000 euron lisäyksestä Aikuisopistolle maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Myös tämä lisäys oli Vihreiden tavoitteiden mukainen.

– Kielen taitaminen on välttämätöntä kotoutumiselle, ja tämän lisärahan avulla kieliopintoihin voivat päästä myös sellaiset maahanmuuttajat, jotka eivät ole työnhakijoita, esimerkiksi vaikkapa kotiäidit, iloitsee valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anniina Kostilainen.

Lisäksi vuonna 2017 kirjattiin tehtäväksi selvitys kotouttamistoimenpiteistä ja niiden seurannasta eri toimialoilla sekä kaupunkitasoisesta koordinoinnista. Muista tekstilisäyksistä tärkeimmät koskevat energiansäästön painottamista ja ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien sekä maahanmuuttajien työllisyyspalveluiden kehittämistä ns. Ohjaamo-mallin suuntaan.

Vihreä valtuustoryhmä kantaa edelleen huolta vuonna 2016 käyttöön otetuista rajauksista lasten oikeuteen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Rajauksien perumiseen ei budjettikäsittelyssä saatu lisärahaa. Ryhmä edellyttää, että rajaukset toteutetaan perheiden erilaiset tarpeet huomioiden.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala, 040-5554013, timo.juurikkala@vantaanvihreat.fi
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anniina Kostilainen, 044-5840164, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi