Vanhemmat kyselevät koulujen kunnosta valtuutetuilta, ja on hankalaa jos ei tiedä. Siksi kysyin Tilakeskukselta ”Miten voitaisiin parantaa valtuuston tiedonsaantia koulujen sisäilmaongelmista? Millaista valmiiksi olemassa olevaa tietoa olisi annettavissa helposti esimerkiksi extranettiin tai sähköpostiin?”

Tilakeskuksen vastauksen mukaan nämä ovat käytettävissä:

A) Ajankohtaiset tiedotteet, jotka toimitetaan henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille sähköpostilla. Tiedotteissa on kerrottu ajantasainen tilanne, tutkimustulokset ja korjaustilanne mm. sisäilmaryhmän kokouksissa käsiteltyyn tietoon perustuen.

B) Säännöllinen tiivis yhteenveto tutkimus- ja korjaustarpeista: Tilakeskuksen koordinoimassa ohjelmointiryhmässä laaditaan säännöllisesti tiivis yhteenveto toimenpiteiden vaiheista. Ohjelmointi palvelee ensisijaisesti tutkimusten, suunnittelun ja korjaustoimien ohjausta, mutta yhteenvetoa on käytetty myös tilannetiedottamisessa mm. teknisessä lautakunnassa. Yhteenvedon julkaisua voidaan tarvittaessa laajentaa muihin luottamuselimiin.

Ehdotamme, että nämä valmiit tiedot ladataan extranettiin tai lähetetään halukkaille valtuutetuille sähköpostiin, jotta valtuutetut pääsevät tarvittaessa jyvälle alueensa koulujen tilanteesta.