Vantaan väestönkasvu jatkaa vahvaa kasvua 3 500 ihmisen vuosivauhdilla. Pitkällä aikavälillä tämä on upea mahdollisuus kaupunkimme kehitykselle. Ymmärrämme väestönkasvun tuovan myös taloudellisia paineita palvelutarpeen lisääntymisen seurauksena, mutta toivomme, että väestönkasvu nähdään ensisijaisesti pitkän aikavälin mahdollisuutena. Väestönkasvu tulee vaatimaan kaupungilta panostuksia korjausrakentamisen lisäksi myös uudistuotantoon. Tässä on suuri haaste, jossa tarvitaan innovaatioiden lisäksi puhtaasti rahaa sekä pitkän aikavälin näkemystä sen tuomista hyödyistä.

Työllisyys

Olemme suurten haasteiden edessä työttömyyden kukistamisessa. Haastava kansainvälinen taloustilanne, joka heijastuu Suomen ja Vantaan talouteen, ei helpota työttömyyden pienentämistä. Olemme kuitenkin Vihreänä ryhmänä erityisen ilahtuneita miten kaupunkimme on taklannut nuorisotyöttömyyttä. Nyt suurin huoli kuitenkin kohdistuu pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työttömyyden ehkäisemiseen. Tervehdimme ilolla talousarvioon saatua kirjausta alkaa valmistelemaan työllistämishanketta juuri näitä ihmisryhmiä varten, nimenomaan niitä ihmisiä varten, jotka ovat lähtökohtaisesti kaikista haastavimmassa työmarkkina-asemassa. Tämä on ilahduttava muutos parempaan, joka parhaimmillaan tuo myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

Nuoret

”Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus”, lauloi Pikku G aikoinaan.

Nuorille on tarjottava edellytykset kehittyä yksilönä, olla vahva osa yhteiskuntaamme ja ennen kaikkea vaikuttamista. Vantaa on tässä asiassa oikealla tiellä. Siitä hyvä esimerkki on jo ennen kuntalain muutosta ollut nuorten osallistaminen vaikuttamiseen nuorisovaltuuston sekä lasten ja nuorten vaikuttamispäivän kautta. Hyvä Vantaa!

Meillä on kuitenkin vielä työtä edessä. Vihreä ryhmä toivoo erityisesti toimialarajat ylittävää yhteistyötä, joka luo nuorelle entistä laajemman ymmärryksen yhteiskuntamme eri mahdollisuuksista. Laaja toimialojen välinen yhteistyö mahdollistaa myös syrjäytymisvaarassa olevien nuorten havaitsemisen ja tukitoimintojen aloittamisen riittävän ajoissa. Tästä on ollut hyvä esimerkki reilun vuoden ikäinen Ohjaamo-hanke, joka on auttanut jo tuhansia nuoria löytämään työtä, asunnon tai sosiaali- ja terveyshaasteisiinsa apua. Toivomme, että tätä hyväksi todettua Ohjaamo-konseptia pyritään laajentamaan myös aikuisväestön puolelle. Lisäksi on hyvä alkaa jo miettimään tullaanko Ohjaamo-toiminta kiinnittämään osaksi kaupungin pysyviä toimintoja Euroopan sosiaalirahaston tukien loputtua.

Koulutussäästöt

Nykyinen hallitus on päättänyt tehdä kaikkien aikojen Suomen ennätyksen koulutuksen ja sivistyksen leikkaajana. Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten johtama hallitus on päättänyt leikata 2. asteen opetukselta 190 miljoonaa euroa. Tämä tapa, jossa ensiksi leikataan ja sen seurauksena, ikään kuin pakottamalla edellytetään opetuksenjärjestäjiltä uusia innovatiivisia tapoja, tuntuu vastenmieliseltä. Vantaan kohdalla tämä leikkaus satuttaa kaikista voimakkaimmin ammattikoulu Variaan. Leikkausesitys kokonaisuudessaan mahdollistaa lähes 3 miljoonan euron leikkauksen ensi vuodelle. On aivan selvää, että leikkauksella on merkittävä vaikutus opetuksen laatuun, tällä toimella nousee myös riski nuorten syrjäytymiselle.

Vihreä valtuustoryhmämme kiittää kaupunginhallitusta siitä, että tämä leikkaus on talousarvioneuvotteluissa todettu myös kohtuuttoman suureksi. Iloitsemme kaupunginhallituksen esittämästä 300 000 euron määrärahaesityksestä Varian budjettiin. Tällä määrärahalisäyksellä pehmennämme hieman leikkausten rajuutta.

Varhaiskasvatus

Subjektiivisen päivähoidon rajaus ihmetyttää meitä vihreitä!

Se aiheuttaa turhaa byrokratiaa, eikä säästötoimena ole kovin tehokas, koska osa-aikaisia työntekijöitä on vaikea saada ja ryhmien täyttö kustannustehokkaalla tavalla on monimutkaista.

Miten tämä rajaus vaikuttaa yksittäisiin ihmisiin?

Meidän mielestämme se on turhaa kyykyttämistä, jos pitää alkaa erikseen perustella, miksi lapsen pitäisi olla oikeutettu palveluun, jonka katsotaan kuuluvan universaalisti sekä osaksi oppimisen polkua että lapsiperheiden hyvinvointipalveluja.

Subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen kajoaminen on Suomen hallituksen arvovalinta, jota me vihreät EMME kannata.

Maahanmuuttajien kielikoulutuksen lisääntyminen

Yksi suuri mahdollisuuksia luova ihmisryhmä ovat sellaiset ihmiset, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea, mutta haluavat oppia sitä. Onneksi digitalisaatio on luonut entistä enemmän uusia tapoja oppia suomen kieltä. Oppijoita ja oppimistapoja on kuitenkin lukemattomia määriä ja sen takia meidän tulee huolehtia eri mahdollisuuksien tarjoamisesta. Kun vieraskielinen ihminen oppii suomen kielen, luo se huomattavasti paremmat mahdollisuuden, työllistymiselle, kantasuomalaisiin tutustumiselle ja päivittäisten asioiden hoitamiselle. Tämä vähentää sosiaalisia- ja terveydellisiä ongelmia, parantaa työllisyyttä ja luo suuremman mahdollisuuden yksittäisten ihmisten luomille innovaatioille, joilla yhteiskuntamme jatkaa kehittymistään.

Vihreät ovat koko valtuustokauden puhuneet kielikoulutuksen merkityksestä ja olemassa olevien kielijonojen purkamisesta.

Olemme erittäin tyytyväisiä, kaikkien vantaalaisten puolesta, että kaupunginhallitus lisäsi 100 000 euroa kielikoulutusrahaa aikuisopistolle.

Valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Anssi Aura