Vantaan Vihreät on huolissaan lasten yhdenvertaisuudesta Vantaalla. Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 12.12. Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa valtuustokaudelle 2017-2020.

Vantaan Vihreät vaativat, että käsittelyyn tulevista asioista tehdään jatkossa lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnin myötä päätösten lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvat vaikutukset ovat laajasti päättäjien tiedossa ja mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin voidaan varautua nykyistä paremmin.

Esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden rajauksessa lapsivaikutusten arviointia ei tehty. Nyt ongelmat nousevat pikkuhiljaa esiin. Rajaus asettaa lapset keskenään eriarvoiseen asemaan ja osuu raskaimmin niihin lapsiin, jotka tutkimusten mukaan hyötyvät varhaiskasvatuksesta eniten.

– Laadukas varhaiskasvatus kaikille sekä riittävä tuki koulussa ovat parasta eriarvoistumisen ehkäisyä. Tukiopetuksen vähentäminen kouluissa ja lastensuojelun resurssipulan jatkaminen syventävät lasten eriarvoistumista, listaa kaupunginvaltuutettu Sirpa Kauppinen.

Vihreä valtuustoryhmä jätti maanantain 12.12. kokouksessa valtuustoaloitteen paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä Vantaalla.

– Myös terveydenhuollon järjestämisessä paperittomille on kyse lasten yhdenvertaisuudesta. Esitämme, että Vantaa tarjoaa paperittomille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille samat palvelut kuin kuntalaisillekin, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala.

Lisätiedot:
Sirpa Siru Kauppinen, kaupunginvaltuutettu: 040 540 4691, siru.kauppinen@vihreat.fi
Timo Juurikkala, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 040-5554013, timo.juurikkala@vantaanvihreat.fi