Suomen kunnille tulee vuosittain yli 40 miljoonan euron lasku sisäilmaan liittyvistä sairauspoissaoloista ja sijaisten palkkaamisesta.

Vantaalla, kuten koko Suomessa, monet koulurakennukset ovat peräisin ns. huonon rakennustavan ajalta. Sisäilmasairastuneiden oppilaiden ja opettajien määrä on nousussa. OAJ:n selvityksen mukaan sisäilmasta aiheutuvia sairauspoissaoloja on ollut joka viidennellä opettajalla.

Vantaan koulujen koko henkilökunnasta (2486 hlöä) tuo 20 % tarkoittaisi n. 500 henkilöä.

Kroonisemmin sisäilmasairaita oppilaita ja opettajia yritetään ensin siirtää toisiin luokkatiloihin ja toisiin kouluihin. Jos se ei auta, opettajia ja kouluavustajia siirtyy pitkille sairauslomille, työkyvyttömyyseläkkeelle tai kokonaan toiseen ammattiin. Sisäilmasairastuneet oppilaat taas sinnittelevät jopa vuosia pitkillä poissaoloilla omassa koulussaan. Vasta kun heidän terveytensä (ja tulevaisuuden työkykynsä) on romahtanut, heidät siirretään toiseen kouluun tai kotiopetukseen.

Kuitenkin jos sisäilmasairastuneet pääsevät hyvissä ajoin terveisiin tiloihin, heidän altistumisensa pysähtyy ja terveytensä sekä työkykynsä säilyy.

Esitämme, että Vantaa tutkii mahdollisuutta perustaa ns. ’allergiavapaita tiloja’ sisäilmasairastuneita varten eri puolille Vantaata.

Puhdas koulutila on rakennettu M1-päästöluokan materiaaleista, sen ilmanvaihto toimii hyvin, eikä sen siivouksessa käytetä voimakkaita kemikaaleja. Puhtaassa tilassa ei käytetä sisäilmaongelmaisesta tilasta tuotuja huonekaluja tai koulukirjoja. (Ihannetilanteessa myös tilan käyttäjät voisivat sitoutua olemaan käyttämättä voimakkaita hajusteita itsessään ja vaatteidensa pesuaineissa.)

Mm. tavallinen siirrettävä paviljonkirakennus on osoittautunut monelle sisäilmasairastuneelle toimivaksi tilaksi.

Nyt kun uusia kouluja rakennetaan joka puolelle Vantaata, olisi hyvä tilaisuus perustaa allergiavapaita tiloja esim. ns. ’allergiasiipinä’ – tai erillisinä paviljonki- tai hirsirakennuksina koulujen pihoille.

Tällaiselle pilottihankkeelle olisi ehkä ulkopuolistakin hankerahoitusta saatavana.

Esitämme, että Vantaa selvittää pikaisesti ’allergiavapaiden’ koulutilojen järjestämistä eri puolille Vantaata.