Vantaa on toiminut suunnannäyttäjänä lasten ja nuorten kuulemisessa. Vantaalaisia nuoria edustaa kaupunkimme
nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston asemaa voidaan edelleen parantaa edellyttämällä kaupunkia jatkossa
toimittamaan nuorisovaltuuston tekemät aloitteet avoimeen toimielimeen, valtuustoon.

Me valtuutetut edellytämme, että valtuustoon tuodaan tiedoksi nuorisovaltuuston tekemät aloitteet kahdesti
vuodessa kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Nuorisolaki (72/2006)
8§ Nuorten osallistuminen ja kuuleminen
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.