Vantaalla alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kuukauden työttömyyteen oli 36,7 prosenttia vuonna 2015. Ammatilliset opinnot keskeyttää 14,5 prosenttia oppilaista. Ja jopa 7 prosenttia vantaalaisista 15–24 -vuotiaista on kokonaan
yhteiskunnan ulkopuolella: ei töissä, ei työttömänä TE-toimistossa eikä opiskelemassa.

Yksi keino ehkäistä näitä ongelmia on Helsingissä 300 euron kesätyöseteli jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle.
Lisätietoa: http://kesaseteli2017.munstadi.fi/nuorelle
Kun nuori itse saa kesäsetelin, se kannustaa häntä itse hakemaan työpaikkaa ja suhtautumaan työssäkäyntiin
myönteisesti.

Vantaalla kesätyöseteleitä on jaossa vain 400 kappaletta ja niitä pitää yritysten hakea sopiviksi katsomilleen 15–18
-vuotiaille nuorille. Tämä ei aktivoi nuoria vaan yrityksiä. Yritys, joka löytää hyvän nuoren, voi käyttää setelin
häneen kolmena kesänä. Vain 400 nuorta voi saada kesätyösetelin, kun jo yhdeksäsluokkalaisia on Vantaalla 2400
vuosittain.

Ehdotamme, että kaupunki selvittää miten voitaisiin toteuttaa 300 euron kesätyöseteli jokaiselle
yhdeksäsluokkalaiselle Vantaalla.

Tämä tuo 2400 nuorta työpaikolle oppimaan työelämää. Sillä ehkäistään kotiin jäämistä, koulupudokkuutta, jatko-opiskeluista laistamista. Se tuottaa 2400×500 työtuntia eli 120 000 tuntia työkokemusta vantaalaisille nuorille.
100 prosentin käyttöasteella kesätyöseteli tuottaa myös 720 000 euron verran lisää kulutusta. Nuorethan
useimmiten kuluttavat saamansa kesätyörahat. Arvonlisäverotuotto näistä ostoista 24 prosentin verokannalla on
172 800 euroa. Noin neljäsosa kesätyösetelikuluista siis palautuu verotuloina yhteiskunnalle. Investoinnin hinnaksi
tulee näin n. 550 000 euroa – ja vähemmän, kun huomioidaan, kuinka kesätyöseteli vähentää muihin nuorten
tukitoimiin tarvittavaa rahaa.

Se on kannattava investointi. Nuoret oppivat hakemaan työtä ja oppivat koko työssäkäymisen kulttuurin. Saavat
ensimmäiset työtodistuksensa, joiden avulla on helpompi hakea töitä jatkossa. Oppivat rahan arvoa, kun kuluttavat
itse ansaitsemaansa rahaa. Kesätyökokemukset voivat myös innostaa jatko-opintoihin.

Investoidaan nuorten kesätyöpaikkoihin. Autetaan nuoria menestymään elämässä.